Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit tot aanduiding van een schutkring in functie van wolvenschade van 3 mei 2022, de 6 septembre 2023

Artikel 1. Enig artikel van het ministerieel besluit tot aanduiding van een schutkring in functie van wolvenschade van 3 mei 2022, wordt vervangen door wat volgt:

"In uitvoering van artikel 3, vierde lid, 3° van het besluit Vlaamse Regering van 26 november 2021 tot vaststelling voor de subsidiëring van wolfwerende maatregelen wordt voor de periode 1 september 2023 tot en met 29 februari 2024 voor de gemeenten, vermeld in het tweede lid, een schutkring aangeduid.

De schutkring wordt aangeduid voor de volgende gemeenten:

 1. As;

 2. Balen;

 3. Beringen;

 4. Bocholt;

 5. Bree;

 6. Dessel;

 7. Dilsen-Stokkem;

 8. Geel;

 9. Genk;

 10. Ham;

 11. Hamont-Achel;

 12. Hechtel-Eksel;

 13. Heusden-Zolder;

 14. Houthalen-Helchteren;

 15. Kinrooi;

 16. Lanaken;

 17. Leopoldsburg;

 18. Lommel;

 19. Maaseik;

 20. Maasmechelen;

 21. Meerhout;

 22. Mol;

 23. Oudsbergen;

 24. Peer;

 25. Pelt;

 26. Zonhoven;

 27. Zutendaal.".

  Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2023.

  Handtekening

  Brussel, 6 september 2023.

  De Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme,

  Z. DEMIR

  Aanhef

  Rechtsgronden

  Dit besluit is gebaseerd op:

  - de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

  - het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, artikel 13, § 1, 3° ;

  - het besluit van de Vlaamse Regering van 26 november 2021 tot vaststelling van de regels voor de subsidiëring van wolfwerende maatregelen, artikel 3, vierde lid, 3° ;

  - het ministerieel besluit tot aanduiding van een schutkring in functie van wolvenschade van 3 mei 2022.

  Motivering

  Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven:

  - De Vlaamse overheid voorziet subsidies voor veehouders die maatregelen nemen om hun vee tegen de wolf te beschermen. Het gaat om preventieve maatregelen om bestaande omheiningen wolfwerend te maken.

  - De subsidies zijn enkel voorzien in die gemeenten waar de kans het grootst is dat één of meerdere wolven actief kunnen zijn, de zogenaamde risicozone. Dit risicogebied is afgebakend door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) en Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), en kan driemaandelijks geactualiseerd worden op basis van de beschikbare wetenschappelijke kennis over de verspreiding van wolven in Vlaanderen.

  - De grote meerderheid van de schadegevallen betreft aanvallen op kleinvee, voornamelijk schapen. Sinds de aanwezigheid van een volwaardige roedel (2021) zijn er tevens schadegevallen op groter...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT