Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 september 2022 tot uitvoering van artikel 1, 2°, van het koninklijk besluit van 20 juli 2022 tot uitvoering van artikel 13, § 2, 5° en 6° van de wet van 23 maart 2019 betreffende de organisatie van de penitentiaire diensten en van het statuut van het penitentiair personeel, de 22 août 2023

Artikel 1. In het ministerieel besluit van 29 september 2022 tot uitvoering van artikel 1, 2°, van het koninklijk besluit van 20 juli 2022 tot uitvoering van artikel 13, § 2, 5° en 6° van de wet van 23 maart 2019 betreffende de organisatie van de penitentiaire diensten en van het statuut van het penitentiair personeel wordt de bijlage vervangen door de bijlage gevoegd bij dit besluit.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2023.

BIJLAGE.

Art. N. Bijlage bij het ministerieel besluit van 22 augustus 2023 tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 september 2022 tot uitvoering van artikel 1, 2°, van het koninklijk besluit van 20 juli 2022 tot uitvoering van artikel 13, § 2, 5° en 6° van de wet van 23 maart 2019 betreffende de organisatie van de penitentiaire diensten en van het statuut van het penitentiair personeel

Lijst van gevangenissen (of afdelingen van gevangenissen)
De gevangenis van Haren
De gevangenis van Dendermonde
De hulpgevangenis van Dendermonde
De gevangenis van Ieper

Handtekening

Gegeven te Brussel, op 22 augustus 2023.

V. VAN QUICKENBORNE

Aanhef

De Minister van Justitie,

Gelet op de wet van 23 maart 2019 betreffende de organisatie van de penitentiaire diensten en van het statuut van het penitentiair personeel, artikel 13, § 2, 5° en 6° ;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 juli 2022 tot...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT