Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 maart 2019 tot aanduiding van de plaatsen van opstelling van de geluidsmeters op de Waalse luchthavens, de 1 juillet 2022

Artikel 1. In artikel 1 van het ministerieel besluit van 29 maart 2019 tot aanduiding van de plaatsen van opstelling van de geluidsmeters op de Waalse luchthavens worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 1. het derde lid wordt vervangen als volgt:

  "Op de luchthaven Luik-Bierset:

  Geluidsmeter PDLT-zone Lambert-coördinaten 1972 X, Y
  F001 D 237529 159349
  F002 B 220937 142448
  F003 A 221688 143874
  F004 C 217431 144293
  F005 HZ 217562 148080
  F006 C 213885 144705
  F007 B 219141 142687
  F008 B 220107 143154
  F009 B 219846 141758
  F010 B 216880 143613
  F011 B 219887 143847
  F012 C 212726 146030
  F013 C 216561 142218
  F014 C 235049 157173
  F015 B 231791 153772
  F016 C 215569 145846

  ";

 2. het vierde lid wordt vervangen als volgt:

  "Op de luchthaven Charleroi Brussels South:

  Geluidsmeter PDLT-zone Lambert-coördinaten 1972 X, Y
  F101 B 153346 126339
  F102 B 153852 126126
  F103 B 153334 126839
  F104 C 151689 125717
  F105 C 152258 126237
  F106 C 160704 129905
  F107 B 153005 125906
  F108 C 162595 130660
  F109 D 163753 131077
  F110 D 147059 123632
  F111 D 148817 125296
  F112 D 149221 123745
  F114 D 143313 122245
  F116 D 146192 122192
  F117 D 146170 124516
  F118 HZ 167195 132746
  F119 B 157831 128046

  ".

  Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking op 17 juni 2022.

  Handtekening

  Namen, 1 juli 2022.

  Adrien DOLIMONT

  Aanhef

  De Minister van Luchthavens,

  Gelet op de wet van 18 juli 1973 betreffende de bestrijding van de geluidshinder, inzonderheid op artikel 1bis, § 7, vervangen bij het decreet van 29 april 2004 en gewijzigd bij het decreet van 2 februari 2006;

  Gelet op het decreet van 23 juni 1994 betreffende de oprichting en de uitbating van de onder het Waalse Gewest ressorterende luchthavens en vliegvelden, inzonderheid op artikel 6, ingevoegd bij het decreet van 8 juni 2001 en gewijzigd bij het decreet van 2 februari 2006;

  Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 27 februari 2003 betreffende de metingen van de maximale geluidsdrempels die niet overschreden mogen worden door de luchtvaartuigen die de onder het Waalse Gewest ressorterende luchthavens gebruiken, inzonderheid op artikel 3;

  Gelet op het ministerieel besluit van 29 maart 2019 tot aanduiding van de plaatsen van opstelling van de geluidsmeters op de Waalse luchthavens;

  Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 29...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT