Ministerieel besluit tot wijziging, wat betreft de afbakening van de bufferzones in het nieuwe teeltseizoen, van bijlage I van het koninklijk besluit van 23 juni 2008 betreffende de maatregelen om het binnenbrengen en het verspreiden van bacterievuur (Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.) te voorkomen, de 28 mars 2022

Artikel 1. In het koninklijk besluit van 23 juni 2008 betreffende de maatregelen om het binnenbrengen en het verspreiden van bacterievuur (Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.) te voorkomen, wordt de bijlage I vervangen door de bijlage gevoegd bij dit besluit.

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 2022.

BIJLAGE.

Art. N.

De volgende gebieden worden als bufferzones inzake het organisme beschouwd:

  1. Het gebied omsloten door de afgrenzing van volgende straten:

    In de gemeente Wetteren, van op de Brusselsesteenweg (N9) de gemeentegrens tussen Wetteren en Melle volgen tot de Schelde, rechts de Schelde volgen, links de Schelde oversteken en rechtdoor Bastenakkerstraat, voor Mareldongen rechts Bommelsrede, rechts ter hoogte van Ter Ham, rechts Bastenakkers, links Voordestraat, deze eerst links en dan rechts volgen, rechts Cooppallaan, rechts Peperstraatje, links Peperstraat, rechts Peperstraat en weg zonder naam naar N407 (Koningin Astridlaan), deze rechts volgen, links Zuiderdijk (Schelde volgen), rechts Scheldedreef, links Wegvoeringstraat (N416), Dendermondsesteenweg, Wettersestraat, Hoogstraat, Dendermondsesteenweg, rechts Bruinbekestraat, Wanzelestraat, Billegem, Nonnenbosstraat, rechts Wanzeledorp, links Wanzelekouter, Watermolenstraat, rechts Rijststraat, Hoogledezijdestraat, Hofsmeer, rechts Smetledestraat, Schildekensstraat, Smetlededorp, rechts Kapellenhoek, Oud-Smetlede, links Blekte, Blekte rechts volgen, rechts Klinkaard, links Schoot, links Houwstraat, rechts Wijde Wereld, links N9, rechts Stichelendries, Stichelendries rechts volgen, Ossenbroeck, Benedenstraat, rechts Kerkkouterstraat tot N462, links Wettersesteenweg, Monseigneur Meulemanstraat, Paardenmarkt, rechts Polbroek, Espenhoek, Oombergenstraat, Steenweg op Aalst oversteken, via veldweg rechtdoor tot Europaweg (N42), rechts Europaweg, links Steenweg op Aalst (N46), rechts spoorlijn volgen, links Bottelweg, rechts Bierman, links Evelandweg, links Houte, rechts Cijnsweg, rechts Pontslag, links Driesstraat, links Sint-Martensdries, links Vrijhem, Pastoor de Vosstraat, rechts Hettingen, Hettingen rechts volgen, links Issegem en rechtdoor tot N42, rechtdoor Scheurbroek, rechts Houtemstraat, links Boekhoutstraat, links Maudeweg, rechtdoor tot Heistraat, links Heistraat, rechts tweede weg zonder naam, rechts Roosbloemstraat, links Bavegemstraat, rechts Moortelbosstraat, Kwaadbeek, rechts Zwaluwstraat, Zwaluwstraat rechts volgen, rechts Oosterzelesteenweg (N42), links Brusselsesteenweg (N9) volgen tot beginpunt.

  2. Het gebied omsloten door de afgrenzing van volgende straten:

    In de gemeente Oostkamp, Erkegemstraat volgen tot Stuivenbergstraat, rechts Stuivenbergstraat, links Stuivenbergstraat, rechts spoorweg volgen, rechts Meerbergstraat, links Wellingstraat, rechts Smallemate, links E40, rechts Vijverstraat, Bakensgoed, Zouter, rechts Wingenestraat, Maria-Aalterstraat, links Bruggesteenweg, rechts Brandstraat, rechts Wingenesteenweg, Ruiseledesteenweg, links Kapelleweg, rechts Waalbosstraat, links Motestraat, rechts Schuiferskapellestraat, links Poelvoorde, rechts Huisakkerstraat, links Ruiseledesteenweg, rechts veldweg zonder naam volgen tussen de velden tot Hoogweg, links Hoogweg, rechts Maagdenstraat, links Bedelfstraat, rechts Beernemsteenweg (N370), links Gravestraat, rechts Polderdreef, uitkomen bij Piewittedreef door de bomenrij te volgen, rechts Blauwhuisstraat, links Waterputdreef, rechts Stropijpstraat, links Waterputdreef, rechts Lodistraat tot Proosdijstraat (N368), links N368, Sijslostraat (N368), links Veldegemsestraat, rechts E403, E403 volgen gedurende 760m en daarna links draaien in weg zonder naam tot Zeldegemsestraat (N368), links Zeldegemsestraat, rechts Hoogveldstraat, rechtdoor weg zonder naam volgen tot A17, links A17 volgen tot Bosdreef, rechts Bosdreef, rechts Kortrijksestraat (N50), links de weg langs de bosrand volgen, rechts Waterstraat, links Papenvijverstraat, links Hertsbergsestraat (N50g) tot vertrekpunt (Erkegemstraat).

  3. Het gebied omsloten door de afgrenzing van volgende straten:

    In de gemeente Eeklo, aan de kruising tussen Zwembadstraat en Oostveldstraat, Oostveldstraat volgen tot Kriekmoerstraat, links Kriekmoerstraat, rechts Vrombautstraat, rechts Windgatstraat, links Menstraat, links Aveschoot, rechts Bloemstraat, links Schampstraat, links Kerkakkerstraat, op kruising Kerkakkerstraat en Hauweelstraat, rechts de weg zonder naam nemen tot Heihoekse Kerkwegel, links Heihoekse Kerkwegel, rechts Lembeke-dorp, links Gentstraat, rechts Kerkstraat, rechts weg zonder naam tot Kaprijkstraat, links Kaprijkstraat, rechts Oosthoek, Vroenhoek, rechts Duivelsgoed, rechts Westakkerstraat, Weststraat, links...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT