Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlagen bij het koninklijk besluit van 3 februari 2019 tot vaststelling van de modellen van uittreksels en afschriften van akten van de burgerlijke stand, de 23 novembre 2020

Artikel 1. In bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 3 februari 2019 tot vaststelling van de modellen van uittreksels en afschriften van akten van de burgerlijke stand worden de modellen van uittreksels van de akte van huwelijk, van de akte van adoptie en van de akte van Belgische nationaliteit vervangen door de modellen in bijlage 1 gevoegd bij dit besluit.

Art. 2. In bijlage 2 bij hetzelfde koninklijk besluit worden de modellen van afschriften van de akte van huwelijk, van de akte van adoptie, van de akte van echtscheiding, van de akte van Belgische nationaliteit, van de akte van naamsverandering en van de akte van nietigverklaring vervangen door de modellen in bijlage 2 gevoegd bij dit besluit.

Art. 3. In hetzelfde koninklijk besluit wordt het model in bijlage 4 vervangen door het model in bijlage 3 gevoegd bij dit besluit.

Art. 4. De Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 5. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2020.

BIJLAGE 1 bij het ministerieel besluit van 23 november 2020 tot wijziging van de bijlagen bij het koninklijk besluit van 3 februari 2019 tot vaststelling van de modellen van uittreksels en afschriften van akten van de burgerlijke stand

( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 17-12-2020, p. 89536 )

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van 23 november 2020 tot wijziging van de bijlagen bij van het koninklijk besluit van 3 februari 2019 tot vaststelling van de modellen van uittreksels en afschriften van akten van de burgerlijke stand.

De Minister van Justitie,

V. VAN QUICKENBORNE

BIJLAGE 2 bij het ministerieel besluit van 23 november 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 februari 2019 tot vaststelling van de modellen van uittreksels en afschriften van akten van de burgerlijke stand

( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 17-12-2020, p. 89544 )

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van 23 november 2020 tot wijziging van de bijlagen bij het koninklijk besluit van 3 februari 2019 tot vaststelling van de modellen van uittreksels en afschriften van akten van de burgerlijke stand.

De Minister van Justitie,

V. VAN QUICKENBORNE

BIJLAGE 3 bij het ministerieel besluit van 23 november 2020 tot wijziging van de bijlagen bij het koninklijk...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI