Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 april 2010 tot bepaling van de materies die in het Engels onderwezen kunnen worden binnen de Krijgsmacht, van May 28, 2018

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel 1. In het ministerieel besluit van 20 april 2010 tot bepaling van de materies die in het Engels onderwezen kunnen worden binnen de Krijgsmacht wordt de bijlage, vervangen bij het ministerieel besluit van 7 juni 2017, vervangen door de bijlage gevoegd bij dit besluit.

Art. 2. Dit besluit is toepasselijk op alle materies die onderwezen worden vanaf 1 september 2018. Voor de materies waarvan het onderricht begonnen is vóór 1 september 2018, blijft de bijlage van het ministerieel besluit van 20 april 2010 tot bepaling van de materies die in het Engels onderwezen kunnen worden binnen de krijgsmacht, zoals die van toepassing was de dag vóór 1 september 2018, van toepassing tot het einde van het onderricht van deze materies.

BIJLAGE.

Art. N.

( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 29-06-2018, p. 53271 )

Handtekening

Brussel, 28 mei 2018.

S. VANDEPUT

Aanhef

De Minister van...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT