Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 1 december 2013 betreffende de minimumvoorwaarden voor het sociaal onderzoek verricht overeenkomstig artikel 9bis van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, van 8 september 2016

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel 1. In het koninklijk besluit van 1 december 2013 betreffende de minimumvoorwaarden voor het sociaal onderzoek verricht overeenkomstig artikel 9bis van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn wordt de bijlage vervangen door de bijlage gevoegd bij dit besluit.

Art. 2. De openbare centra voor maatschappelijke welzijn dienen ten laatste op 1 november 2016 te beschikken over alle elektronische gegevensstromen vermeld in de bij dit besluit gevoegde lijst.

BIJLAGE.

Art. N.

Lijst van de elektronische gegevensstromen
Versturen van multifunctioneel attest OCMWCPASA036
Raadpleging multifunctioneel attest OCMWCPASL036
Controle van RVV-statuut HealthCareInsurance
Raadpleging van repertorium van werkgevers Dolsis/getEmployerDetail ou A701
Raadpleging fiche opvolging RSVZ SelfEmployed
Raadpleging van de gegevens van het Rijksregister RetrieveTIGroups
Raadpleging personeelsbestand Dolsis/findEmployersByWorker
Raadpleging van het Kadaster van de Kinderbijslag FamilyAllowances
Raadpleging van het Huidige Onroerend Erfgoed ConsultPatrimony
Raadpleging van de gegevens van RVA in verband met werkloosheid UnemploymentDataService
Raadpleging van het Pensioenkadaster OCMWCPASPensionRegisterConsult
Raadpleging en overdracht van het Elektronisch Sociaal verslag ElectronicSocialReportService
Elektronische gegevensstromen wanneer het een medische hulp betreft
Raadpleging verzekerbaarheid bij de mutualiteit HealthCareInsurance
De POD MI zijn percentages financiële tussenkomst vragen voor een specifiek geval evaluateCarmed
Een elektronische beslissing tot tenlasteneming Nemen openCarmed
De elektronische beslissing tot tenlasteneming aanpassen modifyCarmed
De elektronische beslissing tot tenlasteneming schrappen closeCarmed
Over een lijst beschikken van de elektronische beslissingen tot tenlasteneming queryCarmedManager
De inhoud raadplegen van
...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT