Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 1 december 2013 betreffende de minimumvoorwaarden voor het sociaal onderzoek verricht overeenkomstig artikel 19, § 1, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, van 8 september 2016

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel 1. In het koninklijk besluit van 1 december 2013 betreffende de minimumvoorwaarden voor het sociaal onderzoek verricht overeenkomstig artikel 19, § 1, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie wordt de bijlage vervangen door de bijlage gevoegd bij dit besluit.

Art. 2. De openbare centra voor maatschappelijke welzijn dienen ten laatste op 1 november 2016 te beschikken over alle elektronische gegevensstromen vermeld in de bij dit besluit gevoegde lijst.

BIJLAGE.

Art. N.

Lijst van de elektronische gegevensstromen
Versturen van multifunctioneel attest OCMWCPASA036
Raadpleging multifunctioneel attest OCMWCPASL036
Raadpleging verzekerbaarheid bij de mutualiteit en controle van RVV-statuut HealthCareInsurance
Raadpleging van repertorium van werkgevers Dolsis/getEmployerDetail ou A701
Raadpleging fiche opvolging RSVZ SelfEmployed
Raadpleging van de gegevens van het Rijksregister RetrieveTIGroups
Raadpleging personeelsbestand Dolsis/findEmployersByWorker
Raadpleging van het Kadaster van de Kinderbijslag FamilyAllowances
Raadpleging van het Huidige Onroerend Erfgoed ConsultPatrimony
Raadpleging van de gegevens van RVA in verband met werkloosheid UnemploymentDataService
Raadpleging van het Pensioenkadaster OCMWCPASPensionRegisterConsult
Raadpleging en overdracht van het Elektronisch Sociaal verslag ElectronicSocialReportService

Handtekening

Brussel, 8 september 2016.

W...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT