Ministerieel besluit tot vervanging van de bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende de classificatie van de functies van niveau A, de 22 mars 2017

Artikel 1. Enig artikel. De bijlage 1 bedoeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende de classificatie van de functies van niveau A wordt vervangen door de bijlage 1 bij dit ministerieel besluit.

BIJLAGE.

Art. N.

Klassen Fie-code Functiebenaming
Beroepscategorie Overheidsbegroting en Overheidsfinanciën
A1 DBB102 Attaché applicatiebeheer FEDCOM
IBB052 Attaché B&B
DBB004 Attaché begroting (dossierbeheer)
DBB013 Attaché beheer contracten
DBB043 Attaché beheer vereffeningen
IBB012 Attaché beheerscontrole
DBB001 Attaché beleid B&B
IBB032 Attaché boekhouding
IBB022 Attaché budget
IBB025 Attaché budgettair correspondent
DBB047 Attaché comptabiliteit en begroting
DBB049 Attaché federale accountant
DBB150 Attaché financieel advies thesaurie
DBB079 Attaché financiële inspectie
DBB119 Attaché managementondersteuning (overheidsbegroting en overheidsfinanciën)
DBB173 Attaché marketing & communicatie
DBB051 Attaché politiefinanciën
DBB016 Attaché subsidies en vrijstellingen
DBB106 Attaché thesaurie
A2 DBB101 Attaché A2 applicatiebeheer FEDCOM
IBB053 Attaché A2 B&B
DBB174 Attaché A2 back office
IBB026 Attaché A2 begroting - Teamverantwoordelijke
DBB914 Attaché A2 begrotingsadvies
DBB014 Attaché A2 beheer contracten
IBB013 Attaché A2 beheerscontrole
DBB311 Attaché A2 boekhouding - Teamverantwoordelijke
IBB036 Attaché A2 boekhouding - Teamverantwoordelijke (generiek)
DBB138 Attaché A2 centraliserend rekenplichtige
DBB320 Attaché A2 comptabiliteit EU - Teamverantwoordelijke
DBB050 Attaché A2 federale accountant - Teamverantwoordelijke
DBB107 Attaché A2 financieel advies
DBB109 Attaché A2 financiële analyse
DBB080 Attaché A2 financiële inspectie
DBB003 Attaché A2 financiën, beheerscontrole en MSPO (Management Support Program Office) - Diensthoofd
DBB121 Attaché A2 inspectie boekhouding
DBB029 Attaché A2 inspectie lokale financiering
DBB913 Attaché A2 macrobudgettaire dienst
DBB019 Attaché A2 managementondersteuning (overheidsbegroting en overheidsfinanciën)
DBB139 Attaché A2 marktenzaal
DBB172 Attaché A2 strategie en risicobeheer
DBB105 Attaché A2 thesaurie
A3 DBB100 Adviseur applicatiebeheer FEDCOM - Coördinator
DBB999 Adviseur B&B - Chef van de stafdienst
IBB057 Adviseur B&B - Coördinator
DBB168 Adviseur back office - Onderdirecteur
DBB006 Adviseur begroting
IBB027 Adviseur begroting - Coördinator
DBB170 Adviseur begroting en boekhoudkundige reglementering - Onderdirecteur
DBB035 Adviseur begrotingsadvies - Coördinator
DBB002 Adviseur begrotingsbeleid
IBB014 Adviseur beheerscontrole
IBB017 Adviseur beheerscontrole - Coördinator
DBB204 Adviseur centraliserend rekenplichtige - Coördinator
DBB040 Adviseur contractbeheer - Coördinator
DBB055 Adviseur economische en financiële aspecten spoorwegvervoer - Coördinator
DBB022 Adviseur financieel advies
DBB202 Adviseur financieel advies - Coördinator
IBB037 Adviseur financieel beheer - Coördinator
DBB203 Adviseur financiële analyse - Coördinator
DBB071 Adviseur financiële controle van de posten - Coördinator
DBB085 Adviseur financiën - Coördinator
DBB033 Adviseur financiën en risico's - Coördinator
DBB910 Adviseur financiën, boekhouding en actuariaat - Adjunct van de coördinator
DBB909 Adviseur financiën, boekhouding en actuariaat - Coördinator
DBB167 Adviseur front office - Onderdirecteur
DBB164 Adviseur geld- & kapitaalmarkten - Onderdirecteur
DBB118 Adviseur gerechtskosten
DBB124 Adviseur inspectie OCMW's - Coördinator
DBB120 Adviseur inspectie ziekenhuizen - Celhoofd
DBB031 Adviseur macrobudgettaire dienst
DBB020 Adviseur managementondersteuning (overheidsbegroting en overheidsfinanciën) - Coördinator
DBB166 Adviseur marketing & ontwikkeling - Onderdirecteur
DBB133 Adviseur organen bloed weefsels cellen
DBB126 Adviseur regie gevangenisarbeid - Coördinator
DBB165 Adviseur strategie en risicobeheer - Onderdirecteur
DBB075 Adviseur voogdij over de wetenschappelijke instellingen - Coördinator
A4 DBB163 Adviseur-generaal audit Agentschap van de schuld - Directeur
DBB998 Adviseur-generaal B&B - Directeur
IBB058 Adviseur-generaal B&B - Directeur (generiek)
DBB162 Adviseur-generaal back office en systemen - Directeur
DBB036 Adviseur-generaal begrotingsadvies - Directeur
DBB005 Adviseur-generaal boekhouding en beheer ziekenhuizen - Diensthoofd
DBB205 Adviseur-generaal deposito's, consignaties en verzetbetekeningen - Directeur
DBB631 Adviseur-generaal financiële controle van de posten in het buitenland - Directeur
DBB403 Adviseur-generaal financiën en patrimonium - Directeur
DBB046 Adviseur-generaal macrobudgettaire dienst
DBB021 Adviseur-generaal managementondersteuning (overheidsbegroting en overheidsfinanciën) - Directeur
DBB070 Adviseur-generaal rapportering federale boekhouding - Coördinator
DBB072 Directeur-generaal financiën en budget
A5 DBB160 Adviseur-generaal geld- en kapitaalmarkten - Directeur
DBB161 Adviseur-generaal strategie en risicobeheer - Directeur
DBB062 Directeur-generaal financiële en statistische diensten
Beroepscategorie Bevolking en Veiligheid
A1 DBV027 Attaché algemene coördinatie en controlecel
DBV122 Attaché analyse sektarische organisaties
DBV154 Attaché analyse veiligheid van de Staat
DBV048 Attaché asiel (dossierbeheer)
DBV002 Attaché asielaanvragen (dossierbeheer)
DBV144 Attaché asiel en migratie - Celverantwoordelijke
DBV102 Attaché beheer consulaire dossiers
DBV075 Attaché beheer van de voorrechten
DBV039 Attaché beheer van het speciaal statuut - geschillen
DBV023 Attaché brandweerinspectie
DBV101 Attaché centraal strafregister
DBV015 Attaché conceptuele aansturing en beleidsondersteuning
DBV153 Attaché dienst voogdij (dossierbeheer)
DBV010 Attaché Europees migratienetwerk
DBV128 Attaché federale opdrachten in de provincie (dossierbeheer)
DBV087 Attaché herstelgerichte detentie
DBV112 Attaché inspectie elektronisch toezicht
DBV160 Attaché inspectie maatschappelijk werk (penitentiaire instelling)
DBV031 Attaché inspectie vreemdelingenzaken (dossierbeheer)
DBV059 Attaché instellingen en bevolking (dossierbeheer)
DBV105 Attaché integrale veiligheid (dossierbeheer)
DBV062 Attaché onderzoek asieldossiers
DBV073 Attaché operaties (eenheid)
DBV020 Attaché operaties civiele veiligheid (dossierbeheer)
DBV013 Attaché overleg en samenwerking
DBV124 Attaché penitentiair psycholoog
DBV132 Attaché politiebeheer (dossierbeheer)
DBV070 Attaché private veiligheid
DBV003 Attaché research herkomstlanden
DBV173 Attaché strafrechterlijk beleid
DBV065 Attaché strategie integrale veiligheid
DBV044 Attaché toegang en verblijf (dossierbeheer)
DBV091 Attaché uitvoering van straffen en maatregelen
DBV051 Attaché veiligheid - Adjunct van het diensthoofd
DBV110 Attaché veiligheid en preventie (dossierbeheer)
DBV077 Attaché veiligheid van de diplomatieke en consulaire posten
DBV076 Attaché veiligheid van het buitenlands diplomatiek korps
DBV042 Attaché verwijdering - terugkeercoach
DBV141 Attaché verwijdering - Verwijderfunctionaris
DBV040 Attaché verwijdering (dossierbeheer)
DBV111 Attaché voetbalcel (dossierbeheer)
DBV045 Attaché vreemdelingenzaken - bewonerspycholoog
A2 DBV090 Attaché A2 administratieve detentie
DBV202 Attaché A2 algemene coördinatie en controlecel gesloten centra (inspecteur)
DBV164 Attaché A2 analyse - Expert
DBV006 Attaché A2 asielaanvragen (dossierbeheer)
DBV143 Attaché A2 asiel en migratie - Dienstverantwoordelijke
DBV014 Attaché A2 conceptuele aansturing en beleidsondersteuning
DBV009 Attaché A2 coördinatie Europees migrantennetwerk - Teamverantwoordelijke
DBV119 Attaché A2 coördinatie herstelgerichte detentie
DBV049 Attaché A2 coördinatie horizontale asielproblematiek
DBV004 Attaché A2 coördinatie van de internationale relaties (anti-drugs)
DBV510 Attaché A2 criminografische analyse - Teamverantwoordelijke
DBV081 Attaché A2 crisiscentrum - Adjunct van de coördinator
DBV113 Attaché A2 crisiscentrum - Projectleider
DBV106 Attaché A2 dossiers consulaire zaken
DBV092 Attaché A2 drugscoördinatie
DBV016 Attaché A2 extern zorgcircuit voor geïnterneerden
DBV127 Attaché A2 federale opdrachten in de provincie
DBV029 Attaché A2 gerechtelijke sectie
DBV012 Attaché A2 immigratie - Immigratieambtenaar
DBV158 Attaché A2 inlichtingenanalyse - Teamverantwoordelijke
DBV017 Attaché A2 inspectie politiewetgeving
DBV008 Attaché A2 internationale cel
DBV095 Attaché A2 juridische analyse sektarische organisaties
DBV064 Attaché A2 lokale en integrale veiligheid - Adjunct van de directeur
DBV021 Attaché A2 operaties (dossierbeheer)
DBV074 Attaché A2 operaties (eenheid) - Teamverantwoordelijke
DBV018 Attaché A2 operaties (nationale en internationale relaties)
DBV123 Attaché A2 penitentiair psycholoog
DBV145 Attaché A2 politiebeheer (dossierbeheer)
DBV115 Attaché A2 private veiligheid
DBV007 Attaché A2 research asiellanden
DBV061 Attaché A2 rijksregister - Regionaal afgevaardigde
DBV096 Attaché A2 strafrechtelijk beleid
DBV146 Attaché A2 veiligheid
DBV072 Attaché A2 veiligheid en preventie
DBV103 Attaché A2 veiligheid en preventie (dossierbeheer)
DBV099 Attaché A2 veiligheidskorps - Adjunct van de coördinator
DBV034 Attaché A2 verbindingsambtenaar
DBV067 Attaché A2 voetbalcel
DBV024 Attaché A2 vreemdelingenzaken - Adjunct van de centrumdirecteur
DBV131 Attaché A2 wetenschappelijk onderzoek politie en veiligheid - Teamverantwoordelijke
A3 DBV789
...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT