Ministerieel besluit tot vaststelling van de fase van de coronaviruspandemie in het woonbeleid, de 3 juin 2021

Artikel 1. Ter uitvoering van artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 oktober 2020 houdende maatregelen voor het Vlaamse woonbeleid ten gevolge van de beperkende coronavirusmaatregelen, geldt fase oranje.

Art. 2. Het ministerieel besluit van 9 november 2020 tot vaststelling van de fase van de coronaviruspandemie in het woonbeleid wordt opgeheven.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 9 juni 2021.

Handtekening

Brussel, 3 juni 2021.

De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed,

M. DIEPENDAELE

Aanhef

Rechtsgrond

Dit besluit is gebaseerd op:

- het besluit van de Vlaamse Regering van 23 oktober 2020 houdende maatregelen voor het Vlaamse woonbeleid ten gevolge van de beperkende coronavirusmaatregelen, artikel 2.

Motivering

Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven:

- De epidemiologische update van Sciensano van 30 mei 2021, waaruit een verdere verbetering van de epidemiologische toestand blijkt;

- Het weekgemiddelde van aantal ziekenhuisopnames met het coronavirus COVID-19 in België is in de week van 23 mei 2021 gedaald onder de 100, namelijk tot 89,7;

- Het aantal ingenomen bedden op intensieve zorgen in België is gedaald onder de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI