Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor de productie van zaaizaden van landbouw- en groentegewassen, van April 28, 2021

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel 1. De algemene bepalingen over het keurings- en certificeringsreglement voor de productie van zaaizaden van landbouw- en groentegewassen, vermeld in artikel 26 van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen, artikel 26 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2005 houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen, artikel 23 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen, artikel 24 van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende reglementering van de handel in en de keuring van bietenzaad van landbouwrassen en artikel 22 van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende de reglementering van de handel in en van de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie, zijn opgenomen in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 2. De specifieke voorwaarden en normen waaraan de zaaigranen moeten voldoen bij keuring en certificering, zijn opgenomen in bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 3. De specifieke voorwaarden en normen waaraan het zaaizaad van groenvoedergewassen moet voldoen bij keuring en certificering, zijn opgenomen in bijlage 3, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 4. De specifieke voorwaarden en normen waaraan het bietenzaad van landbouwrassen moet voldoen bij keuring en certificering, zijn opgenomen in bijlage 4, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 5. De specifieke voorwaarden en normen waaraan het zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen moet voldoen bij keuring en certificering, zijn opgenomen in bijlage 5, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 6. De specifieke voorwaarden en normen waaraan het zaaizaad van groenten en van cichorei voor de industrie moet voldoen bij keuring en certificering, zijn opgenomen in bijlage 6, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 7. Het ministerieel besluit van 30 april 2017 tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van landbouw- en groentegewassen, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 19 februari 2019 en 6 maart 2020, wordt opgeheven.

Art. 8. Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2021.

BIJLAGE.

Art. N.

( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 30-04-2021, p. 41303 )

Handtekening

Brussel, 29 april...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT