Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 1, 2°, van het koninklijk besluit van 20 juli 2022 tot uitvoering van artikel 13, § 2, 5° en 6° van de wet van 23 maart 2019 betreffende de organisatie van de penitentiaire diensten en van het statuut van het penitentiair personeel, de 29 septembre 2022

Artikel 1. De lijst van gevangenissen of afdelingen van gevangenissen waarop het koninklijk besluit van 20 juli 2022 tot uitvoering van artikel 13, § 2, 5° en 6° van de wet van 23 maart 2019 betreffende de organisatie van de penitentiaire diensten en van het statuut van het penitentiair personeel van toepassing is, is vermeld in de bijlage.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2022.

Bijlage bij het ministerieel besluit van 29 september 2022 tot uitvoering van artikel 1, 2°, van het koninklijk besluit van 20 juli 2022 tot uitvoering van artikel 13, § 2, 5° en 6° van de wet van 23 maart 2019 betreffende de organisatie van de penitentiaire diensten en van het statuut van het penitentiair personeel

BIJLAGE.

Art. N.

Lijst van gevangenissen (of afdelingen van gevangenissen)
De gevangenis van Haren
De afdelingen van de gevangenis van Dendermonde die zich in het nieuwe gebouw bevinden
De gevangenis van Ieper

Handtekening

Gegeven te Brussel, op 29 september 2022.

V. VAN QUICKENBORNE

Aanhef

De Minister van Justitie,

...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT