Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 februari 2021 tot subsidiëring van praktijkcentra die actief zijn in het onderzoek, de voorlichting en de ontwikkeling van de plantaardige productie, van February 23, 2021

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder besluit van 12 februari 2021: het besluit van de Vlaamse Regering van 12 februari 2021 tot subsidiëring van praktijkcentra die actief zijn in het onderzoek, de voorlichting en de ontwikkeling van de plantaardige productie.

Art. 2. De beleidsprioriteiten, vermeld in artikel 6 en 9 van het besluit van 12 februari 2021, die in aanmerking komen zijn de volgende:

 1. geïntegreerde gewasbescherming;

 2. klimaat (mitigatie en adaptatie) en duurzaamheid;

 3. voeding en gezondheid;

 4. bodemkwaliteit;

 5. circulaire landbouw en duurzaam grondstoffenbeheer;

 6. landbouw als economische sector;

 7. data en digitalisering;

 8. smart farming;

 9. water.

  Art. 3. De vijfjarenplannen, vermeld in artikel 6 van het besluit van 12 februari 2021, worden door de praktijkcentra die betrokken zijn bij het vijfjarenplan in kwestie, op elektronische wijze ingediend bij de bevoegde entiteit uiterlijk op 30 juni van het jaar vóór het eerste jaar van de periode van vijf jaar in kwestie.

  De bevoegde entiteit kan voor de opmaak van de vijfjarenplannen een modelformulier ter beschikking stellen.

  Art. 4. De jaarplannen, vermeld in artikel 7 van het besluit van 12 februari 2021, worden door de praktijkcentra die betrokken zijn bij het jaarplan in kwestie, op elektronische wijze ingediend bij de bevoegde entiteit uiterlijk op 15 december van het jaar vóór het kalenderjaar in kwestie.

  De bevoegde entiteit kan voor de opmaak van de jaarplannen een modelformulier ter beschikking stellen.

  Art. 5. Het totale beschikbare budget wordt ter uitvoering van artikel 10 van het het besluit van 12 februari 2021 op de volgende wijze verdeeld:

 10. akkerbouw: 22,79 %;

 11. groenten: 36,15 %;

 12. fruit: 18,95 %;

 13. sierteelt: 22,12 %.

  Art. 6. De evaluatie van de indicatoren, vermeld in artikel 15 van het besluit van 12 februari 2021, wordt door de praktijkcentra die betrokken zijn bij de rapportering in kwestie, op elektronische wijze bij de bevoegde entiteit ingediend uiterlijk op de laatste dag van het vierde jaar van de periode van vijf jaar in kwestie.

  Art. 7. De schuldvordering, vermeld in artikel 17, eerste lid, 1°, van het besluit van 12 februari 2021, wordt door elk praktijkcentrum afzonderlijk ingediend bij de bevoegde entiteit op elektronische wijze.

  Art. 8. De functionele verantwoording, vermeld in artikel 13 van het besluit van 12 februari 2021, wordt door de betrokken praktijkcentra uiterlijk op 30 april van het kalenderjaar dat volgt op het jaar waarvoor de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT