Ministerieel besluit tot invoering van een tijdelijk verbod op visvangst in verscheidene waterlopen of waterloopsegmenten vanwege de hoge hitte en het uitzonderlijk lage waterpeil, de 26 juillet 2022

Artikel 1. § 1. In de deelstroomgebieden van de Amblève, de Haine, de Lesse, de Moeel, de Ourthe en de Vesder is het vissen tijdelijk verboden in de gebieden met levendige en gemengde wateren.

§ 2. In het deelstroomgebied van de Samber is het vissen tijdelijk verboden in het gebied met levendige wateren.

§ 3. In het deelstroomgebied van de Maas stroomopwaarts is het vissen tijdelijk verboden:

* in de gebieden met gemengde wateren;

* in de gebieden met levendige wateren met uitzondering van de Bocq, de Hermeton, de beek Leffe en de beek Feron.

§ 4. In het deelstroomgebied van de Maas stroomafwaarts is het vissen tijdelijk verboden:

* in het gebied met gemengde wateren met uitzondering van de Mehaigne tussen de molen van Avennes en de samenvloeiing met de Maas;

* in het gebied met levendige wateren met uitzondering van de Hoyoux, de Gueule en de beek Awirs.

§ 5. In het deelstroomgebied van de Semois-Chiers is het vissen tijdelijk verboden in de gebieden met gemengde en levendige wateren met uitzondering van de Ton en de Chevratte.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt en is van toepassing tot 12 augustus 2022.

Handtekening

Namen, 26 juli 2022.

W. BORSUS

Aanhef

De Minister van Visvangst,

Gelet op het decreet van 27 maart 2014 betreffende de riviervisserij, het visbeleid en de visserijstructuren, inzonderheid op artikel 10, § 4, 2° ;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 8 december 2016 betreffende de voorwaarden voor de opening en de nadere regels voor de beoefening van de visvangst, inzonderheid op artikel 7, 2°, e) en f);

Gelet op het gunstige advies van de erkende hengelfederatie van het deelstroomgebied van de Lesse, overgemaakt op 15 juli 2022;

Gelet op de gunstige adviezen van de erkende hengelfederaties van de deelstroomgebieden van de Maas stroomopwaarts, de Maas stroomafwaarts, de Moezel en de Vesder, overgemaakt op 18 juli 2022;

Gelet op de gunstige adviezen van de erkende hengelfederaties van de deelstroomgebieden van de Haine, de Samber en de Semois-Chiers, overgemaakt op 19 juli 2022;

Gelet op de ongunstige adviezen van de erkende hengelfederaties van de deelstroomgebieden van de Ourthe en de Amblève, respectievelijk overgemaakt op 16 en 18 juli 2022;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT