Ministerieel besluit tot invoering van een tijdelijk verbod op visvangst in en langs een gedeelte van de Vierre te Chiny, de 12 juin 2022

Artikel 1. Enig artikel. Vissen in en langs de Vierre is verboden tot en met 30 oktober 2022, in een gedeelte van negenhonderdvijftig meter tussen de volgende twee punten

- coördinaten van punt A (stroomopwaarts): lengtegraad 5,38359° - breedtegraad 49,72625°;

- coördinaten van punt B (stroomafwaarts): lengtegraad 5,42463° - breedtegraad 49,73204°.

Handtekening

Namen, 12 juni 2022.

W. BORSUS

Aanhef

De Minister van Visvangst,

Gelet op het decreet van 27 maart 2014 betreffende de riviervisserij, het visbeleid en de visserijstructuren, artikel 10, § 4, 3°;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 8 december 2016 betreffende de voorwaarden voor de opening en de nadere regels voor de beoefening van de visvangst, artikel 7, 3°;

Gelet op het gunstig advies van de erkende hengelfederatie van het stroomgebied Semois-Chiers, overgemaakt op 7 juni 2022;

Overwegende dat de bossen van Chiny op 20 mei 2022 door een tornado zijn geteisterd en dat de toegang tot bepaalde wegen om veiligheidsredenen is afgesloten;

Overwegende dat om diezelfde redenen de Dienst Visvangst van het Departement...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT