Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid ' Inrichting en onderhoud van ecologische tuinen ' (code 123208U21D1) gerangschikt op het gebied van het hoger secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs voor sociale promotie, de 19 août 2021

Artikel 1. Het referentiedossier van de onderwijseenheid " Inrichting en onderhoud van ecologische tuinen " (code 123208U21D1) wordt goedgekeurd.

Deze onderwijseenheid wordt gerangschikt op het gebied van het hoger secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs voor sociale promotie.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2021.

Handtekening

Brussel, 19 augustus 2021.

V. GLATIGNY,

Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor sociale promotie, Wetenschappelijk Onderzoek, Universitaire ziekenhuizen, Hulpverlening aan de Jeugd, Justitiehuizen, Jeugd, Sport en Promotie van Brussel

Aanhef

De Minister van Onderwijs voor sociale promotie,

Gelet op het decreet van de Franse Gemeenschap van 16 april 1991 houdende organisatie van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT