Ministerieel besluit tot erkenning van de coronaviruspandemie COVID-19 als een crisis met een ernstige sociale en economische impact met betrekking tot de premie om de transitie van werkzoekenden naar ondernemerschap te stimuleren, van January 28, 2021

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel 1. De coronaviruspandemie COVID-19 is een crisis met een ernstige sociale en economische impact als vermeld in artikel 2, tweede lid en artikel 7, § 1, vijfde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2018 tot uitvoering van het decreet van 22 december 2017 houdende een premie om de transitie van werkzoekenden naar ondernemerschap te stimuleren.

Art. 2. De verlenging met drie maanden van de termijn vermeld in artikel 2, eerste lid, 2° en in artikel 7, § 1, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2018 tot uitvoering van het decreet van 22 december 2017 houdende een premie om de transitie van werkzoekenden naar ondernemerschap te stimuleren, geldt enkel voor activiteiten uitgeoefend als zelfstandige in hoofdberoep in de sectoren waarvan de inrichtingen gesloten zijn overeenkomstig de artikelen 6, § 1 en 8, § 1 en § 3, van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus-COVID 19 te beperken.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2021 .

Handtekening

Brussel, 28 januari 2021.

De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw,

H. CREVITS

Aanhef

Rechtsgrond(en)

Dit besluit is gebaseerd op:

- het decreet van 22 december 2017 houdende een premie om de transitie van werkzoekenden naar ondernemerschap te stimuleren, artikel 4;

- het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2018 tot uitvoering van het decreet van 22 december 2017 houdende een premie om de transitie van werkzoekenden naar ondernemerschap te stimuleren, artikel 2, tweede lid en artikel 7, § 1, vijfde lid.

Vormvereiste(n)

De volgende vormvereisten...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT