Ministerieel besluit tot aanpassing van de jaarbedragen bedoeld in artikel 107, § § 2 en 3 van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, de 27 mars 2023

Artikel 1. In toepassing van artikel 107, § 5, van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, laatstelijk gewijzigd bij het ministerieel besluit van 24 december 2021, worden de in artikel 107, § § 2 en 3, A en B, eerste tot derde lid, van het voormeld koninklijk besluit van 22 december 1967 bedoelde jaarbedragen, met ingang van 1 januari 2023, aangepast als volgt:

  1. de bedragen van 24.937,00 euro en 19.950,00 euro, bedoeld in paragraaf 2, A, worden respectievelijk gebracht op 26.678,00 euro en op 21.342,00 euro;

  2. de bedragen van 8.634,000 euro en 6.907,00 euro, bedoeld in paragraaf 2, C, worden respectievelijk gebracht op 9.236 euro en op 7.389 euro;

  3. de bedragen van 20.102,00 euro en 16.082,00 euro bedoeld in paragraaf 2, D en E, worden respectievelijk gebracht op 21.505,00 euro en op 17.204,00 euro;

  4. de bedragen van 19.950,00 euro, 6.907,00 euro, 16.082,00 euro, 4.317,00 euro, 3.453,00 euro, 5.396,00 euro en 4.317,00 euro, bedoeld in paragraaf 3, A en B, eerste tot derde lid, worden respectievelijk gebracht op 21.342,00 euro, op 7.389,00 euro, op 17.204,00 euro, op 4.618,00 euro, op 3.694,00 euro, op 5.773,00 euro en op 4.618,00 euro.

Art. 2. In toepassing van artikel 107, § 5, van het vermeld koninklijk besluit van 22 december 1967, worden de in artikel 107, § 3, B, vierde lid, van het voormeld koninklijk besluit van 22 december 1967 bedoelde jaarbedragen van 4.406,40 euro, 3.525,12 euro, 8.812,80 euro en 7.050,24 euro, respectievelijk gebracht op 5.376,00 euro, op...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT