Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, van 25 mei 2020

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel 1. Artikel 1, paragraaf 7 van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, wordt vervangen als volgt:

" § 7. De inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, recreatieve, toeristische, sportieve en horecasector zijn gesloten.

Het terrasmeubilair van de horecasector moet naar binnen gebracht worden. Levering van maaltijden en maaltijden om mee te nemen zijn toegestaan.

De ondernemingen mogen geen culturele, feestelijke, recreatieve, toeristische of sportieve activiteiten organiseren.

In afwijking van het eerste lid mogen open blijven:

  1. de hotels en aparthotels, met uitzondering van hun eventuele restaurants, vergaderzalen en recreatiefaciliteiten;

  2. de noodzakelijke infrastructuren voor de uitoefening van fysieke activiteiten in de buitenlucht die geen fysieke contacten impliceren, met uitzondering van de kleedkamers, douches en cafetaria's;

  3. de culturele bezienswaardigheden;

  4. de natuurbezienswaardigheden;

  5. de buurtspeeltuinen in open lucht die onder toezicht staan van een lokale overheid;

  6. de grote speeltuinen in open lucht in parken die onder toezicht staan van een lokale overheid.

In afwijking van het eerste lid zijn de bibliotheken open.

De culturele bezienswaardigheden bedoeld in het vierde lid, 3° zijn:

- de musea;

- de historische huizen en monumenten;

- de kastelen en citadellen.

Wordt verstaan onder "museum":

- een structuur erkend als museum of kunsthal door ten minste één van deze entiteiten: de federale regering en de deelstaten;

- een permanente instelling ten dienste van de maatschappij en haar ontwikkeling, open voor het publiek, die het materieel en immaterieel patrimonium van de mensheid en haar omgeving verwerft, bewaart, bestudeert, overbrengt en tentoonstelt voor doeleinden van studie, vorming en vermaak door middel van tentoonstellingen, activiteiten voor het publiek en wetenschappelijke publicaties of van vulgarisatie, steeds verwezenlijkt door professionelen.

De natuurbezienswaardigheden bedoeld in het vierde lid, 4° zijn:

- de tuinen;

- de natuurparken en natuurreservaten;

- de dierentuinen en dierenparken.

De volgende modaliteiten zijn van toepassing op de bezoeken aan de culturele bezienswaardigheden bedoeld in het vierde lid, 3° :

- de bezoeken zijn individueel of in het gezelschap van personen die onder hetzelfde dak wonen;

- de regels van social distancing, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon, worden gerespecteerd;

- er wordt een online of telefonisch ticketsysteem ingevoerd;

- per 15 m2 wordt één bezoeker toegelaten;

- er wordt een maximum aantal bezoekers per tijdspanne bepaald;

- er worden éénrichtingsaanduidingen en begeleiding van het publiek voorzien;

- het personeel is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de regels van social distancing;

- eventuele winkels zijn verplicht de regels...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT