Ministerieel besluit houdende vaststelling van de lijst met middengeschoolde functies waarvoor een structureel tekort aan arbeidskrachten bestaat, de 1 septembre 2023

Artikel 1. Voor de volgende middengeschoolde functies bestaat een structureel tekort aan arbeidskrachten als vermeld in artikel 18, § 2, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers:

 1. voor functies met betrekking tot het besturen van voertuigen en machines:

  1. bestuurder bouwplaatsmachines: bestuurt en bedient een bouwplaatsmachine of een hijstoestel teneinde graafwerken, grondwerken, verdichtingen, hijsopdrachten en/of verplaatsingen van materialen uit te voeren op bouwplaatsen, met inbegrip van infrastructuur- en wegenwerken (inclusief (toren)kraanbestuurder);

  2. boor- en heimachinist: bestuurt en hanteert machines voor (horizontale en verticale) grondboringen, bij funderingswerken, bij het boren van waterputten, het winnen van grondstoffen en het heien van palen of damplanken;

  3. vrachtwagenbestuurder rijbewijs C, C1, CE, C1E: bestuurt een vrachtwagen teneinde het ophalen, leveren en transporteren van ladingen, waaronder ook ladingen met uitzonderlijke afmetingen (uitzonderlijk vervoer) uit te voeren;

  4. autocarchauffeur rijbewijs D, D1, DE, D1E: bestuurt een autocar teneinde personen in stedelijke, interstedelijke, regionale of (inter)nationale dienst in het kader van toeristische rondritten of reizen te vervoeren;

  5. autobuschauffeur rijbewijs D, D1, DE, D1E: bestuurt een autobus teneinde personen te vervoeren in stedelijke, interstedelijke, regionale of nationale (publieke) dienst;

 2. voor functies met betrekking tot het onderhouden van voertuigen en machines:

  1. onderhoudsmecanicien: plant en voert correctieve, preventieve, predictieve en adaptieve acties uit teneinde de functionaliteit (prestaties, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, veiligheid) van industriële machines, installaties of systemen te behouden, aan te passen, te verbeteren en de verwachte levensduur en werking ervan te verzekeren;

  2. onderhoudsmecanicien van zware bedrijfsvoertuigen: voert diagnose en complexe werkzaamheden uit die elektriciteit, elektronica, mechanica en hydraulica combineren teneinde zware bedrijfsvoertuigen (rollend, varend of vliegend materiaal) operationeel te houden of te maken;

  3. technicus personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen: voert controles, herstellingen en vervangingen uit in het kader van onderhoud en sneldienstinterventies teneinde personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen (= voertuigen met een maximale toegestane massa van 3,5 ton) operationeel te maken. Louter werkzaamheden aan carrosserie zijn uitgesloten;

  4. ...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT