Ministerieel besluit houdende vaststelling van de lijst met verboden stoffen en methoden voor het jaar 2023, de 16 décembre 2022

Artikel 1. De lijst met verboden stoffen en methoden bedoeld in artikel 9 van de ordonnantie van 21 juni 2012 betreffende de promotie van de gezondheid bij de sportbeoefening, het dopingverbod en de preventie ervan, wordt bij het huidig besluit gevoegd.

Art. 2. Het ministerieel besluit van 16 december 2021 houdende vaststelling van de lijst met verboden stoffen en methoden voor het jaar 2022 wordt opgeheven.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2023.

BIJLAGE.

Art. N.

Stoffen en methoden die op elk ogenblik verboden zijn (binnen en buiten wedstrijdverband)

Verboden stoffen

S0. Niet-goedgekeurde stoffen

Alle verboden stoffen van deze categorie zijn specifieke stoffen.

Elke farmacologische stof, die niet bedoeld wordt in één van de volgende delen van de Lijst hieronder en waarvoor momenteel geen goedkeuring voor humaan therapeutisch gebruik door enige bevoegde gezondheidsoverheidsinstantie is verleend (bijvoorbeeld geneesmiddelen in preklinische of klinische onderzoeksfase of waarvan de onderzoeksfase is stopgezet, designerdrugs, stoffen enkel goedgekeurd voor diergeneeskundig gebruik), is te allen tijde verboden.

Deze klasse omvat veel verschillende stoffen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, BPC-157.

S1. Anabole middelen

Alle verboden stoffen van deze categorie zijn niet-specifieke stoffen.

Anabole middelen zijn verboden.

 1. ANABOLE ANDROGENE STEROIDEN (AAS'en), wanneer ze exogeen worden toegediend, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

  1) 1-androsteendiol (5a-androst-1-een-3{beta},17{beta}-diol);

  2) 1-androsteendion (5a-androst-1-een-3,17-dion);

  3) 1-androsteron (3a-hydroxy-5a-androst-1-een-17-on);

  4) 1-epiandrosteron (3{beta}-hydroxy-5a-androst-ene-17-one);

  5) 1-testosteron (17{beta}-hydroxy-5a-androst-1-en-3-on);

  6) 4-androsteendiol (androst-4-een-3{beta},17{beta}-diol);

  7) 4-hydroxytestosteron (4,17{beta} -dihydroxyandrost-4-een-3-on);

  8) 5-androsteendion (androst-5-een-3,17-dion);

  9) 7a-hydroxy-DHEA;

  10) 7{beta}-hydroxy-DHEA;

  11) 7-keto-DHEA;

  12) 17[00c9][0091]-methylepithiostanol (epistaan);

  13) 19-norandrosteendiol (estr-4-een-3,17-diol);

  14) 19-norandrosteendion (estra-4-een-3,17-dion);

  15) 4-androsteen-3,11,17-trion (11-keto-androsteendion, adrenosteron);

  16) androstanolon (5a-dihydrotestosteron, 17{beta}-hydroxy-5a-androstan-3-on);

  17) androsteendiol (androst-5-een-3{beta},17{beta}-diol);

  18) androsteendion (androst-4-een-3,17-dion);

  19) bolasteron;

  20) boldenon;

  21) boldion (androsta-1,4-dieen-3,17-dion);

  22) calusteron;

  23) clostebol;

  24) danazol ([1,2]oxazolo[4',5':2,3]pregna-4-en-20-yn-17a-ol);

  25) dehydrochloormethyltestosteron (4-chloor-17{beta}-hydroxy-17a-methylandrosta-1,4-dieen-3-on);

  26) desoxymethyltestosteron (17a-methyl-5a-androst-2-een-17{beta}-ol en 17a-methyl-5a-androst-3-en-17{beta}-ol);

  27) drostanolon;

  28) epiandrosteron (3{beta}-hydroxy-5a-androstaan-17-on);

  29) epi-dihydrotestosteron (17{beta}-hydroxy-5{beta}-androstaan-3-on);

  30) epitestosteron;

  31) ethylestrenol (19-norpregna-4-een-17a-ol);

  32) fluoxymesteron;

  33) formebolon;

  34) furazabol (17a-methyl[1,2,5]oxadiazolo [3',4':2,3]-5a-androstaan-17{beta}-ol);

  35) gestrinon;

  36) mestanolon;

  37) mesterolon;

  38) metandiënon (17{beta}-hydroxy-17a-methylandrosta-1,4-dieen-3-on);

  39) metenolon;

  40) methandriol;

  41) methasteron (17{beta}-hydroxy-2a,17a-dimethyl-5a-androstaan-3-on);

  42) methyl-1-testosteron (17{beta}-hydroxy-17a-methyl-5a-androst-1-een-3-on);

  43) methylclostebol;

  44) methyldiënolon (17{beta}-hydroxy-17a-methylestra-4,9-dieen-3-on);

  45) methylnortestosteron (17{beta}-hydroxy-17a-methylestr-4-en-3-on);

  46) methyltestosteron;

  47) metribolon (methyltriënolon, 17{beta}-hydroxy-17a-methylestra-4,9,11-trieen-3-on);

  48) miboleron;

  49) nandrolon (19-nortestosteron);

  50) norboleton;

  51) norclostebol (4-chloro-17{beta}-ol-est-4-en-3-on);

  52) norethandrolon;

  53) oxabolon;

  54) oxandrolon;

  55) oxymesteron;

  56) oxymetholon;

  57) prasteron (dehydro-epiandrosteron, DHEA, 3{beta}-hydroxyandrost-5-een-17-on);

  58) prostanozol (17{beta}-[(tetrahydropyran-2-yl) oxy]-1'H-pyrazolo[3,4:2,3]-5a-androstaan);

  59) quinbolon;

  60) stanozolol;

  61) stenbolon;

  62) testosteron;

  63) tetrahydrogestrinon (17-hydroxy-18a-homo-19-nor-17a-pregna-4,9,11-trieen-3-on);

  64) tibolon;

  65) trenbolon (17{beta}-hydroxyestr-4,9,11-trieen-3-on);

  66) andere stoffen met een vergelijkbare scheikundige structuur of (een) vergelijkbare biologische effect(en).

 2. ANDERE ANABOLE MIDDELEN

  Met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

  1) clenbuterol;

  2) selectieve androgeen-receptormodulatoren (SARM's, bv. andarine, enobosarm (ostarine), LGD-4033 (ligandrol), RAD140, S-23, YK-11);

  3) osilodrostat

  4) ractopamine;

  5) zeranol;

  6) zilpaterol.

  S2. Peptidehormonen, groeifactoren, aanverwante stoffen en mimetica

  Alle verboden stoffen van deze categorie zijn niet-specifieke stoffen.

  De volgende stoffen en de andere stoffen met een vergelijkbare scheikundige structuur of (een) vergelijkbare biologische effect(en), zijn verboden:

 3. Erytropoëtines (EPO) en agentia die de erytropoëse beïnvloeden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

  1.1. Erytropoëtine-receptoragonisten, bv.:

  - darbepoëtine (dEPO);

  - erytropoëtines (EPO);

  - EPO-gebaseerde afgeleiden [bv. EPO-Fc, methoxypolyethyleenglycolepoëtine-beta (CERA)];

  - EPO-mimetische agentia en hun afgeleiden, bv. CNTO-530 en peginesatide.

  1.2. Agentia die de hypoxie-induceerbare factor (HIF) activeren, bv:

  - kobalt;

  - daprodustat (GSK1278863);

  - IOX-2;

  - molidustat (BAY 85-3934);

  - roxadustat (FG-4592);

  - vadadustat (AKB-6548);

  - xenon.

  1.3. GATA-inhibitoren, bv.:

  - k-11706.

  1.4. Inhibitoren voor de aanduiding van de transformerende groeifactor-{beta} (TGF-{beta}), bv.:

  - luspatercept;

  - sotatercept.

  1.5. Aangeboren herstelreceptoragonisten, bv.:

  - asialo-EPO;

  - gecarbamyleerd EPO (CEPO).

 4. Peptidehormonen en de vrijstellingsfactoren ervan:

  2.1. Choriongonadotrofine (CG) en luteïniserend hormoon (LH) en de vrijstellingsfactoren ervan die verboden zijn bij mannelijke sporters, bv.:

  - busereline;

  - desloreline;

  - gonadoreline;

  - gosereline;

  - leuproreline;

  - nafareline;

  - triptoreline.

  2.2. Corticotrofines en de vrijstellingsfactoren ervan, bv.:

  - corticoreline.

  2.3. Groeihormoon (GH), analogen en fragmenten ervan, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

  1) analogen van groeihormonen, bv.: lonapegsomatropine, somapacitan en somatrogon;

  2) groeihormoonfragmenten, bv.: AOD-9604 en hGH 176-191.

  2.4. Groeihormoon vrijstellingsfactoren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

  1) groeihormoonvrijmakend hormoon (GHRH) en de analogen ervan, bv. CJC-1293, CJC-1295, sermoreline en tesamoreline;

  2) groeihormoonsecretagogen (GHS) en de mimetica ervan, bv. lenomoreline (ghreline), anamoreline, ipamoreline, macimoreline en tabimoreline;

  3) GH-vrijmakende peptiden (GHRP's), bv...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT