Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod op het op de markt brengen van het speelgoed 'Glitter Palz, reversible sequins', van het merk 'SAMBRO', met referentie SQP-002, Batch Code BH/06/2018, EAN-code 5056219010571, van January 26, 2021

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel 1. Het op de markt brengen van het speelgoed "Glitter Palz, reversible sequins", van het merk "SAMBRO", met referentie SQP-002, Batch Code BH/06/2018, EAN 5056219010571, geproduceerd door Sambro International Limited, Hardys Gate, Dumers Lane, Bury, Lancashire, BL9 9UE (Verenigd Koninkrijk), is verboden.

Art. 2. De in artikel 1 bedoelde producten moeten uit de handel worden genomen.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking de dag volgend op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Handtekening

Brussel, 26 januari 2021.

P.-Y. DERMAGNE

Aanhef

De Minister van Economie,

Gelet op het Wetboek van economisch recht, artikel IX.4, § 2, gewijzigd bij de wet van 18 april 2017;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 januari 2011 betreffende de veiligheid van speelgoed;

Overwegende dat het speelgoed "Glitter Palz, reversible sequins", van het merk "SAMBRO", met referentie SQP-002, Batch Code BH/06/2018, EAN-code 5056219010571, waarvan de fabrikant Sambro International Limited is, veilig moet zijn voor de gebruikers;

Overwegende dat dit product een speelgoed met zachte vulling is;

Overwegende dat speelgoed met zachte vulling van nature beschouwd kan worden als geschikt te zijn voor kinderen van elke leeftijd;

Overwegende dat het voornoemde speelgoed wordt beschouwd als speelgoed bedoeld voor kinderen jonger dan 3 jaar, gebaseerd op de gids nr. 11 van de Europese Commissie "Guidance document No. 11 on the application of the directive on the safety of toys" (III Soft and stuffed toys) en het Europees technisch rapport "CEN ISO/TR 8124-8:2016 Safety of Toys - Part 8: age determination guidelines";

Overwegende dat een speelgoedartikel met zachte vulling dat gedeeltelijk of volledig bedekt is met pailletten en dat nog steeds voldoet aan de definitie van speelgoed met zachte vulling, wordt beschouwd als speelgoed dat bestemd is voor kinderen jonger dan 36 maanden;

Overwegende dat dit ook de mening is van de meerderheid in de groep Administratieve samenwerking (ADCO) van de Expertengroep over speelgoedveiligheid zoals terug te vinden is in hun nota "Soft-filled toys must be safe for children of all ages also when covered with sequins" van 6 maart 2019;

Overwegende dat het speelgoed "Glitter Palz, reversible sequins", van het merk "SAMBRO", met referentie SQP-002, Batch Code BH/06/2018, EAN-code 5056219010571, dus beschouwd moet worden als een speelgoed dat bestemd is voor kinderen jonger dan 3 jaar;

Overwegende dat op dit speelgoed de waarschuwing...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT