Ministerieel besluit houdende delegatie van de bevoegdheid over de toekenning aan tegemoetkomingen aan personen met een handicap, van February 15, 2021

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel 1. De Directeur-generaal van het Directoraat -Generaal Personen met een handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid of diens gemachtigde wordt ermee belast de beslissing te treffen over de aanvragen om tegemoetkomingen aan personen met een handicap.

Art. 2. Het ministerieel besluit van 30 oktober 1987 tot aanwijzing van de ambtenaren die ermede belast zijn te beslissen over de aanvragen om tegemoetkomingen aan gehandicapten wordt opgeheven.

Art. 3. Dit...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT