Ministerieel besluit houdende aanpassing van de vermenigvuldigingscoëfficiënten van het aantal toegekende groenestroomcertificaten voor de fotovoltaïsche installaties en voor de fotovoltaïsche installaties geïntegreerd met bouwelementen, de 27 septembre 2022

Artikel 1. De waarden van de vermenigvuldigingscoëfficiënt zijn als volgt, voor alle fotovoltaïsche installaties die na de inwerkingtreding van dit besluit in dienst gesteld worden:

 1. 1,045 als het totale elektrische vermogen van de installatie(s) kleiner is dan of gelijk is aan 5 kWp;

 2. 0,990 als het totale elektrische vermogen van de installatie(s) groter dan 5 kWp en kleiner of gelijk dan 36 kWp is;

 3. 0,935 als het totale elektrische vermogen van de installatie(s) groter dan 36 kWp en kleiner of gelijk dan 100 kWp is;

 4. 0,770 als het totale elektrische vermogen van de installatie(s) groter dan 100 kWp en kleiner of gelijk dan 250 kWp is;

 5. 0,660 als het totale elektrische vermogen van de installatie(s) groter is dan 250 kWp.

  Art. 2. De waarden van de vermenigvuldigingscoëfficiënt zijn als volgt, voor de fotovoltaïsche installaties geïntegreerd met bouwelementen die na de inwerkingtreding van dit besluit in dienst gesteld worden:

 6. 1,045 voor fotovoltaïsche installatie geïntegreerd met bouwelementen van het type Skylight;

 7. 1,045 voor fotovoltaïsche installatie geïntegreerd met bouwelementen van het type fotovoltaïsche borstwering;

 8. 0,968 voor fotovoltaïsche installatie geïntegreerd met bouwelementen van het type fotovoltaïsche zonnewering;

 9. 1,316 voor fotovoltaïsche installatie geïntegreerd met bouwelementen van het type fotovoltaïsche geventileerde gevel.

  Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2023.

  Handtekening

  Brussel, 27 september 2022.

  De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie,

  1. MARON

  Aanhef

  De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT