Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische staat van een lening genaamd 'Lineaire obligaties 0,65%- 22 juni 2071', van February 22, 2021

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel 1. 1° In 2021 wordt een lening genaamd "Lineaire obligaties 0,65%- 22 juni 2071" uitgegeven;

  1. De uitgiftedatum is 2 februari 2021;

  2. De uitgifteprijs is vastgesteld op 98,304% van de nominale waarde;

  3. De eerste uitgifte van de lening gebeurt via syndicatie met vaste overname overeenkomstig de gebruiken van de markt;

  4. De betaal- en leveringsdatum is 9 februari 2021.

Art. 2. Het uitgegeven kapitaal rent tegen 0,65% per jaar vanaf 9 februari 2021.

De intrest is betaalbaar op 22 juni van de jaren 2021 tot 2071.

Art. 3. De lening is volledig terugbetaalbaar tegen pari op 22 juni 2071.

Art. 4. De verhandeling van het recht op het kapitaal en het recht op iedere intrestbetaling van de "Lineaire obligaties 0,65%- 22 juni 2071" als zelfstandige gedematerialiseerde effecten kan later gemachtigd worden.

Art. 5. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 9 februari 2021.

Handtekening

Brussel, 3 februari 2021.

V. VAN PETEGHEM

Aanhef

De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën,

Gelet op de wet van 2 januari 1991 betreffende de markt van de effecten van de overheidsschuld en het monetair beleidsinstrumentarium, gewijzigd bij de wetten van 28 juli 1992, 4 april 1995, 15 juli 1998, 28 februari 2002, 15 december 2004, 14 december 2005, 2 juni 2010, 25 april 2014, 25 oktober 2016, 25 december 2016, 30 juli 2018, en 4 februari 2020 en bij het koninklijk besluit van 3 maart 2011;

Gelet op de wet van 22 december 2020 houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2021, artikel 8, § 1, eerste lid, 1° ;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 januari 1991 betreffende de effecten van de Staatsschuld, gewijzigd bij de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT