Ministerieel besluit betreffende het ervaringsattest in het kader van pleziervaart, de 24 octobre 2022

Artikel 1. De inhoud van de te behandelen leerstof van de theoretische opfrissingscursus die moet gevolgd worden opdat een ervaringsattest kan worden aangevraagd, wordt bepaald in bijlage 1 bij dit besluit.

Art. 2. De inhoud van de test die dient te worden afgelegd op het einde van de theoretische opfrissingscursus, wordt bepaald in bijlage 2 bij dit besluit.

BIJLAGE.

Art. N1.

( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 19-01-2023, p. 7781 )

Handtekening

Gegeven te Brussel, 24 oktober 2022.

G. GILKINET

V. VAN QUICKENBORME

Aanhef

De Minister van Mobiliteit en de Minister voor Noordzee,

Gelet op het Belgisch Scheepvaartwetboek, artikel...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT