Ministerieel besluit betreffende de bescherming van het scheepswrak U-BOOT 124/306 als cultureel erfgoed onder water, de 10 mars 2022

Artikel 1. Enig artikel. Het is verboden om te lijnvissen, te vissen met sleepnetten, ankeren en dreggen bij het scheepswrak U-BOOT 124/306 binnen een cirkel met een straal van 150 meter rond coördinaat 51° 24,736' N en 003° 06,580' O.

Handtekening

Brussel, 10 maart 2022.

V. VAN QUICKENBORNE

Aanhef

De Minister van Noordzee,

Gelet op de wet van 23 april 2021 tot implementatie van het UNESCO-verdrag van 2 november 2001 ter bescherming van het cultureel erfgoed onder water en de bescherming van waardevolle wrakken;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 juli 2021 tot uitvoering van de wet van 23 april 2021 tot implementatie van het UNESCO verdrag van 2 november 2001 ter bescherming van het cultureel erfgoed onder water en de bescherming van waardevolle wrakken;

Gelet op het advies van de Raadgevende Commissie bedoeld in artikel 5bis, § 3, van de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu en ter organisatie van de mariene ruimtelijke planning in de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT