Ministerieel besluit betreffende de bescherming van het scheepswrak A-19 Achterschip als cultureel erfgoed onder water, de 10 mars 2022

Artikel 1. Enig artikel. Het is verboden om te lijnvissen, te vissen met sleepnetten, ankeren en dreggen bij het scheepswrak A-19 Achterschip binnen een cirkel met een straal van 150 meter rond coördinaat 51° 13,876' N en 002° 38,031' O.

Handtekening

Brussel, 10 maart 2022.

V. VAN QUICKENBORNE

Aanhef

De Minister van Noordzee,

Gelet op de wet van 3 april 2021 tot implementatie van het UNESCO-verdrag van 2 november 2001 ter bescherming van het cultureel erfgoed onder water en de bescherming van waardevolle wrakken;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 juli 2021 tot uitvoering van de wet van 23 april 2021 tot implementatie van het UNESCO verdrag van 2 november 2001 ter bescherming van het cultureel erfgoed onder water en de bescherming van waardevolle wrakken;

Gelet op het advies van de Raadgevende Commissie bedoeld in artikel 5bis, § 3, van de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu en...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT