30 MEI 2002. - Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de Jeugdraad voor de Vlaamse Gemeenschap

 
GRATIS UITTREKSEL

De Vlaamse Minister van Cultuur, Jeugd, Sport, Brusselse Aangelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op het decreet van 24 maart 1982 houdende oprichting van een Jeugdraad voor de Vlaamse Gemeenschap;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 2001 tot bepaling van bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 15 oktober 1999, 14 april 2000, 26 mei 2000, 10 mei 2001 en 11 mei 2001,

Besluit :

Artikel 1. Worden benoemd tot lid van de Jeugdraad voor de Vlaamse Gemeenschap :

Namens :

1° ABVV-Jongeren

- Mike De Herdt

Van Roiestraat 28

2170 Merksem

° 13 januari 1978

ter vervanging van Koen Vanbrabandt

2° Centrum Informatieve Spelen

- Sofie Spelmans

Prins de Lignestraat 30

3001 Leuven

° 27 maart 1975

ter vervanging van Ludo Stevens

3° VVKSM

- Rudy Verhoeven

Lakensestraat 108/2B

1000 Brussel

° 4 mei 1970

ter vervanging van An Verheyen

4° Arktos

- Erik Vanwoensel

Keiberg 32

3020 Herent

° 1 augustus 1966

ter vervanging van Peter Béatse

5° Jeugd Rode Kruis

- Steven Schellekens

Groenstraat 34

9320 Erembodegem

° 29 september 1977

ter vervanging van Stijn Tondeur

6° Humanistische Jongeren

- Lieve Vlaeminck

Zuidschotestraat 15

8647 Reninge

° 28 december 1977

ter vervanging van Carla Vanholst

7° VFGJ

- Mike Van Rompuy

Guldensporenlaan 20, bus 3

2500 Lier

° 20 juni 1973

ter vervanging van Arnoud Pieterse

8° Op Vrije Voeten

- Pieter Van Vliet

Provinciestraat 161, bus 3

2018 Antwerpen

° 7 juli 1976

ter vervanging van Cor Geurs

9° JNM

- Steven Van Hemelrijck

Kartuizerlaan 67

9000 Gent

° 5 april 1977

ter vervanging van Tim Audenaert

10° CREFI

- Steven Motte

Vander Achterstraat 11

3080 Tervuren

° 8 maart 1970

ter vervanging van Helga Cornand

11° MJA

- Jan Van Hove

Twaalfkameren 6

9000 Gent

° 7 december 1976

ter vervanging van Siska Germonpré

12° Jeugdwerknet

- Karel Lootens

Pannestraat 31

9000 Gent

° 21 augustus 1973

ter vervanging...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT