Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Ministeriële besluiten houdende vaststelling van een ontwerp van lijst van voor bescherming vatbare monumenten, stads- en dorpsge

 
GRATIS UITTREKSEL

Ministeriële besluiten houdende vaststelling van een ontwerp van lijst van voor bescherming vatbare monumenten, stads- en dorpsgezichten

Bij ministerieel besluit van 9 december 2009 wordt vastgesteld het ontwerp van lijst van volgend voor bescherming vatbare monumenten, stads- en dorpsgezichten, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3 maart 1976, gewijzigd bij decreten van 18 december 1992, 22 februari 1995, 22 december 1995, 8 december 1998, 18 mei 1999, 7 december 2001, 21 november 2003, 30 april 2004, 10 maart 2006 en 27 maart 2009 :

 1. Wegens de historische en sociaal-culturele waarde :

  - als monument :

  Turhoutsebaan 110 - oud gemeentehuis (het reuzenhuis), gelegen te Antwerpen (Borgerhout), Turnhoutsebaan 110;

  bekend ten kadaster :

  Antwerpen, 24e afdeling, sectie A, perceelnummer(s) 520A.

  Met het oog op de bescherming zijn van toepassing :

  de beschikkingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 1993 tot bepaling van de algemene voorschriften inzake instandhouding en onderhoud van monumenten en stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006 (Belgisch Staatsblad 10 maart 1994 en 22 augustus 2006).

  Bij ministerieel besluit van 4 december 2009 wordt vastgesteld het ontwerp van lijst van volgend voor bescherming vatbare monumenten, stads- en dorpsgezichten, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3 maart 1976, gewijzigd bij decreten van 18 december 1992, 22 februari 1995, 22 december 1995, 8 december 1998, 18 mei 1999, 7 december 2001, 21 november 2003, 30 april 2004, 10 maart 2006 en 27 maart 2009 :

 2. Wegens de historische waarde :

  - als monument :

  Beveren (Vrasene) Duitse bunkerlinie, enkel de constructies (bunkers) gelegen te Beveren (Vrasene),

  bekend ten kadaster :

  Beveren, 1e afdeling, sectie A, perceelnummer(s) 138A, 140 (deel), 141 (deel), 142 (deel), 143 (deel), 147K (deel), 156B (deel), 182 (deel), 183 (deel), 184 (deel), 185 (deel), 201 (deel), 203 (deel), 216 (deel), 219 (deel), 221A (deel), 309A (deel), 577A (deel);

  Beveren, 3e afdeling, sectie C, perceelnummer(s) 2A (deel), 2A2 (deel), 24 (deel), 26 (deel), 28 (deel), 3A (deel), 30 (deel), 37 (deel), 43 (deel), 70 (deel);

  Beveren, 4e afdeling, sectie C, perceelnummer(s) 1638 (deel), 1644A (deel), 1645B (deel), 1646 (deel), 1659A (deel), 1661 (deel).

  Met het oog op de bescherming zijn van toepassing :

  de beschikkingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 1993 tot bepaling van de algemene voorschriften inzake instandhouding en onderhoud van monumenten en stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006 (Belgisch Staatsblad 10 maart 1994 en 22 augustus 2006).

  Bij ministerieel besluit van 9 december 2009 wordt vastgesteld het ontwerp van lijst van volgend voor bescherming vatbare monumenten, stads- en dorpsgezichten, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3 maart 1976, gewijzigd bij decreten van 18 december 1992, 22 februari 1995, 22 december 1995, 8 december 1998, 18 mei 1999, 7 december 2001, 21 november 2003, 30 april 2004, 10 maart 2006 en 27 maart 2009 :

 3. Wegens de historische en wetenschappelijke waarde :

  - als monument :

  Het kasteeldomein Gellenberg, gelegen te Lubbeek (Lubbeek), Gellenberg 93-97; Hertswinkelweg;

  bekend ten kadaster :

  Lubbeek...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT