Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Ministeriële besluiten houdende vaststelling van een ontwerp van lijst van voor bescherming vatbare monumenten, stads- en dorpsge

Ministeriële besluiten houdende vaststelling van een ontwerp van lijst van voor bescherming vatbare monumenten, stads- en dorpsgezichten

Bij ministerieel besluit van 9 juni 2011 wordt vastgesteld het ontwerp van lijst van de volgende voor bescherming vatbare monumenten, stads- en dorpsgezichten, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bij de decreten van 18 december 1992, 22 februari 1995, 22 december 1995, 8 december 1998, 18 mei 1999, 7 december 2001, 21 november 2003, 30 april 2004, 10 maart 2006 en 27 maart 2009 :

 1. Wegens de sociaal-culturele en historische waarde :

  als monument :

  Voormalig landhuis en kapel, Zeeweg nr. 2, gelegen te Ichtegem (Bekegem),

  bekend ten kadaster :

  Ichtegem, 3e afdeling, sectie A, perceelnummer(s) 342Y (Deel) zoals afgebakend op plan

  Met het oog op de bescherming zijn van toepassing :

  De beschikkingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 1993 tot bepaling van de algemene voorschriften inzake instandhouding en onderhoud van monumenten en stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006, 5 juni 2009 en 4 december 2009 (Belgisch Staatsblad 10 maart 1994, 22 augustus 2006, 18 september 2009 en 11 januari 2010).

  Bij ministerieel besluit van 9 juni 2011 wordt vastgesteld het ontwerp van lijst van de volgende voor bescherming vatbare monumenten, stads- en dorpsgezichten, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bij de decreten van 18 december 1992, 22 februari 1995, 22 december 1995, 8 december 1998, 18 mei 1999, 7 december 2001, 21 november 2003, 30 april 2004, 10 maart 2006 en 27 maart 2009 :

 2. Wegens de historische waarde, de historische in casu de architectuurhistorische waarde en de sociaal-culturele waarde :

  als monument :

  Westkerkestraat nr. 9, een herenhuis met garage en daarop aansluitende tuinafsluiting aan de straat gelegen, het bijgebouw, het kippenhok, het prieeltje, de serre en de tuin, gelegen te Ichtegem (Eernegem),

  bekend ten kadaster :

  Ichtegem, 2e afdeling, sectie B, perceelnummer(s) 1483Z, 1488S zoals afgebakend op plan

  Met het oog op de bescherming zijn van toepassing :

  De beschikkingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 1993 tot bepaling van de algemene voorschriften inzake instandhouding en onderhoud van monumenten en stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006, 5 juni 2009 en 4 december 2009 (Belgisch Staatsblad 10 maart 1994, 22 augustus 2006, 18 september 2009 en 11 januari 2010).

  Bij ministerieel besluit van 9 juni 2011 wordt vastgesteld het ontwerp van lijst van de volgende voor bescherming vatbare monumenten, stads- en dorpsgezichten, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bij de decreten van 18 december 1992, 22 februari 1995, 22 december 1995, 8 december 1998, 18 mei 1999, 7 december 2001, 21 november 2003, 30 april 2004, 10 maart 2006 en 27 maart 2009 :

 3. Wegens de historische, in casu de militair-historische en de historische contextwaarde, de historische in casu de architectuur-historische en de sociaal-culturele waarde :

  als monument :

  Belgische militaire post (W.O.I) Grote IJzerbeek, gelegen te Alveringem, Kruisestraat zn

  bekend ten kadaster :

  Alveringem, 1e afdeling, sectie B, perceelnummer(s) 254B zoals afgebakend op plan

  Met het oog op de bescherming zijn van toepassing :

  De beschikkingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 1993 tot bepaling van de algemene voorschriften inzake instandhouding en onderhoud van monumenten en stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006, 5 juni 2009 en 4 december 2009 (Belgisch Staatsblad 10 maart 1994, 22 augustus 2006, 18 september 2009 en 11 januari 2010).

  Bij ministerieel besluit van 9 juni 2011 wordt vastgesteld het ontwerp van lijst van de volgende voor bescherming vatbare monumenten, stads- en dorpsgezichten, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bij de decreten van 18 december 1992, 22 februari 1995, 22 december 1995, 8 december 1998, 18 mei 1999, 7 december 2001, 21 november 2003, 30 april 2004, 10 maart 2006 en 27 maart 2009 :

 4. Wegens de historische, in casu de architectuur-historische, de historische in casu de militair-historische en de historische contextwaarde en de sociaal-culturele waarde :

  als monument :

  Klerkenstraat nr. 2, Duitse observatiepost WO I, gelegen te Diksmuide, Klerkenstraat (Ese) 2

  bekend ten kadaster :

  Diksmuide, 2e afdeling, sectie B, perceelnummer(s) 247B (deel) zoals afgebakend op plan

  Met het oog op de bescherming zijn van toepassing :

  De beschikkingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 1993 tot bepaling van de algemene voorschriften inzake instandhouding en onderhoud van monumenten en stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006, 5 juni 2009 en 4 december 2009 (Belgisch Staatsblad 10 maart 1994, 22 augustus 2006, 18 september 2009 en 11 januari 2010).

  Bij ministerieel besluit van 9 juni 2011 wordt vastgesteld het ontwerp van lijst van de volgende voor bescherming vatbare monumenten, stads- en dorpsgezichten, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bij de decreten van 18 december 1992, 22 februari 1995, 22 december 1995, 8 december 1998, 18 mei 1999, 7 december 2001, 21 november 2003, 30 april 2004, 10 maart 2006 en 27 maart 2009 :

 5. Wegens de sociaal-culturele en de historische, in casu de militair-historische en de historische contextwaarde en de historische, in casu de architectuur-historische waarde :

  als monument :

  Galileistraat z.nr., Duitse bunker (W.O.I), gelegen te Diksmuide (Beerst), Galileistraat z nr.

  bekend ten kadaster :

  Diksmuide, 4e afdeling, sectie A, perceelnummer(s) 615B (deel) zoals afgebakend op plan

  Met het oog op de bescherming zijn van toepassing :

  De beschikkingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 1993 tot bepaling van de algemene voorschriften inzake instandhouding en onderhoud van monumenten en stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006, 5 juni 2009 en 4 december 2009 (Belgisch Staatsblad 10 maart 1994, 22 augustus 2006, 18 september 2009 en 11 januari 2010).

  Bij ministerieel besluit van 9 juni 2011 wordt vastgesteld het ontwerp van lijst van de volgende voor bescherming vatbare monumenten, stads- en dorpsgezichten, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bij de decreten van 18 december 1992, 22 februari 1995, 22 december 1995, 8 december 1998, 18 mei 1999, 7 december 2001, 21 november 2003, 30 april 2004, 10 maart 2006 en 27 maart 2009 :

 6. Wegens de historische, in casu de militair-historische en de historische contextwaarde, de historische, in casu de architectuur-historische waarde en de sociaal-culturele waarde :

  als monument :

  Duitse geschutsstelling (W.O.I) gelegen te Diksmuide, Eikhofstraat zn

  bekend ten kadaster :

  Diksmuide, 2e afdeling, sectie B, perceelnummer(s) 229K...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT