28 FEBRUARI 2008. - Ministeriële omzendbrief GPI 39quinquies betreffende de steun in personeelsleden van de federale politie naar een korps van de lokale politie. - Principes en facturatie

Aan Mevr. en de Heren Provinciegouverneurs,

Aan Mevr. de Gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad,

Aan de Dames en Heren Voorzitters van de politiecolleges,

Aan de Dames en Heren Burgemeesters,

Ter informatie :

Aan de Dames en Heren Arrondissementscommissarissen,

Aan de Dames en Heren Korpschefs van de lokale politie,

Aan de heer Commissaris-generaal van de federale politie,

Aan de heer Voorzitter van de Vaste Commissie van de lokale politie,

Mevrouw, Mijnheer de Gouverneur,

Mevrouw, Mijnheer de Voorzitter van het Politiecollege,

Mevrouw, Mijnheer de Burgemeester,

Deze ministeriÎle omzendbrief wijzigt de bijlage aan de ministeriÎle omzendbrief GPI 39 van 4 juni 2004 ten gevolge van de overschrijding van de spilindex in de maand december 2007.

Ik zou u dankbaar zijn indien u alle politiekorpsen die onder uw gezag staan op de hoogte brengt van het voorgaande.

Ik verzoek U, Mevrouw, Mijnheer de Gouverneur, te willen toezien op de naleving van deze omzendbrief en de datum waarop...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT