Besluit van de administrateur-generaal van de Vlaamse Milieumaatschappij houdende delegatie van beslissingsbevoegdheden met het oog op het sluiten van een overeenkomst tot aankoop van onroerende goederen, de 21 octobre 2010

Artikel 1. Aan de heer Kris Biebaut, directeur, wordt volmacht verleend om de beslissingen te nemen zoals bepaald in artikel 16, 1°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003, tot regeling van de delegatie van de beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid, inzake de verkoop door de Vlaamse Milieumaatschappij van de volgende onroerende goederen :

 1. RWZI Wulpen : 38027 A 115M Koksijde; 38027 C 342S Koksijde

 2. RWZI Harelbeke : 34013 A 1158K Harelbeke; 34013 A 1159M Harelbeke; 34013 A 1152C Harelbeke

 3. RWZI Heist : 31008 A 336C Knokke-Heist; 31008 A 317A Knokke-Heist

 4. RWZI Brugge : 31810 N 233C Brugge; 31810 N 233D Brugge; 31810 N 237R Brugge

 5. RWZI Gent : 44342 B 614D Gent; 44342 B 592C/2 Gent; 44342 B 580C Gent; 44342 B 573K Gent; 44342 B 573H Gent

 6. RWZI Dendermonde : 42021 A 600G Dendermonde; 42021 A 884R Dendermonde

 7. RWZI Aalst : 41029 B 242A Aalst

 8. RWZI Zele : 42402 C 1377B Zele; 42402 C 1380B Zele

 9. RWZI Zwalm : 45040 A 461B3 Zwalm; 45040 A 460C Zwalm

 10. RWZI AARTSELAAR : 11463 D 125K Antwerpen

 11. RWZI TURNHOUT : 13453 O 966G2 Turnhout

 12. RWZI MOL : 13433 E 288D Mol; 13433 E 284C Mol; 13433 E 284K Mol; 13433 E 299 Mol

 13. RWZI WESTERLO : 13049 B 702C Westerlo; 13049 B 702E Westerlo; 13049 B 728K Westerlo

 14. RWZI LICHTAART : 13018 F 890A Kasterlee

 15. RWZI LEUVEN : 24051 A 54H Leuven; 24051 A 11C Leuven; 24051 A 15E Leuven

 16. RWZI TONGEREN : 73046 B 20E Tongeren; 73046 B 27A Tongeren; 73046 B 29C Tongeren; 73046 B 28H Tongeren; 73046 B 28M Tongeren

 17. RWZI SINT-TRUIDEN : 71050 A 1B Sint-Truiden

 18. RWZI GENK 71305 F 1385D Genk; 71305 F 1380E Genk; 71305 F 1383C Genk; 71306 G 134H Genk

Deze delegatie houdt ook in dat kwijting kan worden gegeven voor de ontvangst van de aankoopprijs voor voornoemde onroerende goederen.

Art. 2. Dit besluit wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Erembodegem, 21 oktober 2010.

F. VAN SEVENCOTEN,

Administrateur-generaal.

Aanhef

De administrateur-generaal van de Vlaamse Milieumaatschappij,

Gelet op het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid van 5 april 1995, zoals aangevuld bij decreet van 7 mei...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT