13 MEI 2011. - Ministerieel besluit tot aanwijzing van de deskundigen die schatting van dieren uitvoeren voor het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten

De Minister van Volksgezondheid en de Minister van Landbouw,

Gelet op de dierengezondheidswet van 24 maart 1987, artikel 8, eerste lid, 3° en 4°, en tweede lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 februari 1967 houdende reglement van de diergeneeskundige politie op de hondsdolheid, artikel 5;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 november 1991 betreffende de schatting en de vergoeding van de runderen geslacht in het kader van de gezondheidspolitie van de huisdieren, artikel 4,§ 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 november 1994 betreffende de bestrijding van de ziekte van Newcastle, artikel 19,§ 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 oktober 2005 betreffende de bestrijding van mond- en klauwzeer, artikel 77;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 mei 2008 betreffende de bestrijding van aviaire influenza, artikel 61, § 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 oktober 2010 betreffende de bestrijding van de ziekte van Aujeszky, artikel 24;

Gelet op het ministerieel besluit van 15 december 2003 tot aanwijzing van deskundigen voor de waardebepaling van pluimvee;

Gelet op het advies van de Raad van het Fonds van 18 maart 2010 en 24 juni 2010;

Overwegende het koninklijk besluit van 28 juni 1930 houdende, wat betreft de vergoeding voor op bevel der overheid afgemaakte dieren, wijziging van het reglement op de diergeneeskundige politie;

Overwegende het koninklijk besluit van 6 december 1978 betreffende de bestrijding van runderbrucellose;

Overwegende het koninklijk besluit van 10 september 1981 houdende maatregelen van diergeneeskundige politie betreffende de klassieke varkenspest en Afrikaanse varkenspest, artikel 16;

Overwegende het koninklijk besluit van 16 december 1991 betreffende de bestrijding van runderleucose, artikel 12;

Overwegende het koninklijk besluit van 3 oktober 1997 houdende maatregelen van diergeneeskundige politie betreffende de bestrijding van bepaalde exotische dierenziekten;

Overwegende het koninklijk besluit van 17 oktober 2002 betreffende de bestrijding van rundertuberculose;

Overwegende het koninklijk besluit van 7 mei 2008 betreffende de bestrijding en uitroeiing van blauwtong;

Overwegende het koninklijk besluit van 17 maart 1997 houdende organisatie van het epidemiologisch toezicht op overdraagbare spongiforme encephalopathie bij herkauwers,

Besluiten :

Artikel 1. Worden aangewezen als deskundigen om schatting van dieren uit te voeren voor het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT