Koninklijk besluit houdende instelling van de medaille van joodse politieke gevangene van België., de 19 avril 1999

Artikel 1. Een medaille wordt ingesteld voor de erkende politieke gevangenen die wegens hun behoren tot de joodse gemeenschap in BelgiÎ tijdens de tweede wereldoorlog werden gevangengezet of geÔnterneerd.

Art. 2. De medaille is van geel koper gepatineerd brons; zij heeft een diameter van 40 millimeter. Op de beeldzijde van de medaille staat in het midden een Davidsster met prikkeldraad erdoor en de data 1940-1945. In de rand staat de tekst " prisonnier politique juif de Belgique - joodse politieke gevangene van BelgiÎ ". Op de keerzijde staat de tekst " La Belgique se souvient. Auschwitz - plus jamais / BelgiÎ herinnert zich. Auschwitz - nooit meer ".

Art. 3. Het juweel hangt met een ring aan een lint van 33 millimeter breedte in de Belgische kleuren.

Art. 4. Noch het juweel met de ring, noch het lint worden door de Regering afgeleverd.

Art. 5. Onze Minister van Ambtenarenzaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 april 1999.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Ambtenarenzaken,

  1. FLAHAUT

Aanhef

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het decreet van 3-22 augustus 1790 " concernant les pensions, gratifications et autres rÈcompenses nationales ", inzonderheid op artikel 4 van titel I;

Gelet op de wet van 5 februari 1947 dragende het statuut van de buitenlanders politieke gevangenen;

Gelet op artikel 8 van de wet van 26 januari 1999 houdende nieuwe maatregelen ten voordele van de oorlogsslachtoffers;

Gelet op het koninklijk...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT