Rechtbank van koophandel te Brussel Bij beschikking van 7 februari 2008 werd de heer Mathei, Ph. door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel aangewezen, vanaf 1 april 2008, om het am

Rechtbank van koophandel te Brussel

Bij beschikking van 7 februari 2008 werd de heer Mathei, Ph. door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel aangewezen, vanaf 1 april 2008, om het ambt van plaatsvervangend rechter in handelszaken in deze...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT