Federale Wetenschappelijke Instellingen Mandaten. - Verlengingen Bij koninklijk besluit van 21 juni 2011 wordt, met ingang van 1 mei 2011, de toekenning van de managementfunctie van Algemeen directeur

Federale Wetenschappelijke Instellingen Mandaten. - Verlengingen

Bij koninklijk besluit van 21 juni 2011 wordt, met ingang van 1 mei 2011, de toekenning van de managementfunctie van Algemeen directeur bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën aan de heer Karel VELLE, hernieuwd voor een periode van zes jaar.

Bij koninklijk besluit van 21 juni 2011 wordt, met ingang van 1 mei 2011, de toekenning van de managementfunctie van Algemeen directeur bij Koninklijke Sterrenwacht van België aan de heer Ronald VAN DER LINDEN, hernieuwd voor een periode van zes jaar.

Bij koninklijk besluit van 21 juni 2011 wordt, met ingang van 1 mei 2011, de toekenning van de managementfunctie van Algemeen directeur bij het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika aan de heer Guido GRYSEELS, hernieuwd voor een periode van zes jaar.

Bij koninklijk besluit van 21 juni 2011 wordt, met ingang van 1 mei 2011, de toekenning van de managementfunctie van Algemeen directeur bij de Koninklijke Bibliotheek van België, aan de heer Patrick LEFEVRE, hernieuwd voor een periode van zes jaar.

Bij koninklijk besluit van 21 juni 2011...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT