Federale politie. - Mandaten Bij koninklijke besluiten van 1 juli 2011 worden volgende aanwijzingen voor de betrekking van gerechtelijke directeur bij de federale politie hernieuwd met ingang van 1 fe

Federale politie. - Mandaten

Bij koninklijke besluiten van 1 juli 2011 worden volgende aanwijzingen voor de betrekking van gerechtelijke directeur bij de federale politie hernieuwd met ingang van 1 februari 2011 :

- voor het gerechtelijk arrondissement Nijvel, de heer Jean-Luc NOEL;

- voor het gerechtelijk arrondissement Eupen, de heer Jürgen HEZEL;

- voor het gerechtelijk arrondissement Verviers, de heer Marc DUCHESNE;

- voor het gerechtelijk arrondissement Doornik, de heer Patrick LUDINANT;

- voor het gerechtelijk arrondissement Hoei, de heer Marc FONTAINE;

- voor het gerechtelijk arrondissement Luik, de heer Jacques CHANTRY;

- voor het gerechtelijk arrondissement Dinant, de heer Didier VERLAINE;

- voor het gerechtelijk arrondissement Namen, de heer Jean-Philippe ELISE;

- voor het gerechtelijk arrondissement Neufchâteau, de heer Claude BAULARD;

- voor het gerechtelijk...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT