Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen De heer Mahieu, J., onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, is voor vast aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtbank op 30 maart

Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

De heer Mahieu, J., onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, is voor vast aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtbank op 30 maart 2008.

Mevr.. Claus, C., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, is voor vast aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtbank op 30 maart 2008.

Mevr. Van Hoeylandt...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT