Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 12 mei 2011 wordt de heer MAES, Fré, geboren op 15 april 1978, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 december 2010, met als titel attaché

Personeel. - Benoemingen

Bij koninklijk besluit van 12 mei 2011 wordt de heer MAES, Fré, geboren op 15 april 1978, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 december 2010, met als titel attaché in de klasse A1 op het Nederlandse taalkader, bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu - Hoofdbestuur.

Bij koninklijk besluit van 12 mei 2011 wordt Mevr. VANDERSTEEN, Kelly, geboren op 24 maart 1984, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 oktober 2010, met als titel attaché in de klasse A1 op het Nederlandse taalkader, bij de Federale Overheidsdienst...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT