Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 5 december 2004, wordt Mevr. Mady Blancquaert tot rijksambtenaar benoemd in de hoedanigheid van adjunct-adviseur bij de Federale Overheidsdienst Infor

Personeel. - Benoeming

Bij koninklijk besluit van 5 december 2004, wordt Mevr. Mady Blancquaert tot rijksambtenaar benoemd in de hoedanigheid van adjunct-adviseur bij de Federale Overheidsdienst Informatie en Communicatietechnologie in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van 4 september 2004.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT