Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 september 1990 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de klassieke varkenspest., de 7 octobre 1994

Artikel 1. Artikel 1, ß 1 van het ministerieel besluit van 6 september 1990 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de klassieke varkenspest wordt vervangen door de volgende bepaling :

" Artikel 1.

ß 1. Elke verzameling van varkens met uitzondering van slachtvarkens is verboden op gans het grondgebied van het Rijk. Dit verbod is niet van toepassing op het samenbrengen van varkens van verschillende bedrijven op eenzelfde voertuig wanneer dit gebeurt voor rechtstreeks vervoer naar eenzelfde bestemming.

Indien op het vervoermiddel evenwel meer varkens worden vervoerd dan kunnen worden gehuisvest in de te vullen stal of stallen op het bedrijf van bestemming mag het restant varkens op een tweede bedrijf van bestemming worden gelost. "

Art. 2. Artikel 2, ß 1quater van hetzelfde besluit, ingevoegd bij ministerieel besluit van 25 augustus 1994, wordt vervangen door de volgende bepaling :

" Onverminderd de bepalingen van ß 1quinquies wordt het toezichtsgebied onder ß 1bis " herbevolkingsgebied " genoemd. In het herbevolkingsgebied worden de maatregelen bedoeld onder ß 2 opgeheven. "

Art. 3. In het artikel 2 van hetzelfde besluit wordt een ß 1quinquies ingevoegd, luidend als volgt :

" ß 1quinquies. Er wordt een toezichtsgebied afgebakend dat omvat :

  1. het gedeelte van het grondgebied van de gemeente Gent gelegen ten westen van de lijn gevormd door de N43 en de Ringvaart;

  2. het gedeelte van het grondgebied van de gemeente Lovendegem gelegen ten westen van de Ringvaart;

  3. het gedeelte van het grondgebied van de gemeente Evergem gelegen ten westen van de lijn gevormd door de Bruggesteenweg, Rabotstraat, Rabotwegel, Buntstraat, Westbeke, Steenovenstraat, Molenhoek, Kromvelde, Zevekotestraat, de N456, Wurmstraat, Langendam en Daasdonk;

  4. het gedeelte van het grondgebied van de gemeente Waarschoot gelegen ten zuiden van de lijn gevormd door 't Hand, Molenstraat, Stationsstraat, Schoolstraat en de N9;

  5. het gedeelte van het grondgebied van de gemeente Eeklo gelegen ten zuiden van de lijn gevormd door de N., Koning Albertstraat, de N499, Nijverheidskaai en Nieuwendorpe;

  6. het gedeelte van het grondgebied van de gemeente Maldegem gelegen ten zuiden van de lijn gevormd door de Vulderstraat, Appelboom, Onderdijke en de Urselweg;

  7. het gedeelte van het grondgebied van de gemeente Knesselare gelegen ten oosten van de lijn gevormd door de Drongengoedweg, de Westvoordestraat, de N461 en de N44;

  8. het gedeelte van het grondgebied van de gemeente Aalter...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT