Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 september 1990 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de klassieke varkenspest., de 4 novembre 1994

Artikel 1. Artikel 2, § 1quinquies, van het ministerieel besluit van 6 september 1990 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de klassieke varkenspest wordt vervangen door de volgende bepaling :

" § 1quinquies. Er wordt een toezichtsgebied afgebakend dat omvat :

 1. het gedeelte van het grondgebied van de gemeente Gent gelegen ten westen van de lijn gevormd door de N43, B402, de R4 en de Evergemsesteenweg;

 2. het gedeelte van het grondgebied van de gemeente Lovendegem gelegen ten westen van de N4;

 3. het gedeelte van het grondgebied van de gemeente Evergem gelegen ten westen van de lijn gevormd door de wegen Achterstege, Kapellestraat, Reibroekstraat, Goeiïngen, Kerselaarstraat, Volpenswege, Kerkstraat, Hooiwege, Zwaantje en Singel;

 4. het gedeelte van het grondgebied van de gemeente Eeklo gelegen ten zuiden van de lijn gevormd door de N9, Koning Albertstraat, N499, Nijverheidskaai en Nieuwendorpe;

 5. het gedeelte van het grondgebied van de gemeente Maldegem gelegen ten zuiden van de lijn gevormd door de Vulderstraat, Appelboom, Onderdijke en de Urselweg;

 6. het gedeelte van het grondgebied van de gemeente Knesselare gelegen ten oosten van de lijn gevormd door Krakeetweg, Drongengoedweg, Westvoordestraat, N461 en N44;

 7. het gedeelte van het grondgebied van de gemeente Aalter gelegen ten oosten van de lijn gevormd door de N44 en de N409;

 8. het gedeelte van het grondgebied van de gemeente Deinze gelegen ten noorden van de lijn gevormd door de N409, Tweebruggenlaan, N14 en N43;

 9. het gedeelte van het grondgebied van de gemeente Sint-Martens-Latem gelegen ten noorden van de N43;

 10. het grondgebied van de gemeenten Zomergem, Nevele en Waarschoot. "

Art. 2. Artikel 2, § 2, 7°, van hetzelfde besluit wordt opnieuw opgenomen in de volgende lezing :

" 7° het is verboden om drijfmest van varkens afkomstig van bedrijven gelegen binnen het toezichtsgebied buiten dit gebied te brengen; ".

Art. 3. In het artikel 4, § 1, van hetzelfde besluit worden de woorden " artikel 2, § 1bis " vervangen door de woorden " artikel 2, § 1quinquies ".

Art. 4. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 4 november 1994.

 1. BOURGOIS

Aanhef

De Minister van Landbouw,

Gelet op de dierengezondheidswet van 24 maart 1987, gewijzigd bij de wetten van 29 december 1990, 20 juli 1991 en 6 augustus 1993;

Gelet op de Richtlijn 80/217/EEG tot vaststelling van communautaire maatregelen ter bestrijding van de klassieke...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT