3 MAART 2011. - Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten

De Eerste Minister,

Gelet op het koninklijk besluit van 10 maart 1998 tot inrichting van de Commissie voor de overheidsopdrachten, artikel 5,

Besluit :

Artikel 1. Wordt benoemd tot lid van de Commissie voor de overheidsopdrachten, als afgevaardigde van de Vereniging van de Vlaamse provincies :

- de heer DOCKX, H., Afdelingschef bij het Provinciebestuur van Antwerpen.

Art. 2. Worden benoemd tot plaatsvervangende leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten, als afgevaardigden :

  1. van het Verbond van Belgische Ondernemingen :

    - Mevr. RICHIUSO, V., Adviseur bij de Confederatie Bouw;

    - de heer VANSEVEREN, F., Secretaris-generaal bij de Federatie van Algemene Bouwaannemers;

  2. van de "Association des Provinces...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT