Leger. - Luchtmacht Overgang van het kader der hulpofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 8395 van 26 mei 2011 wordt de verbreking uit het ambt dat hij in het ka

Leger. - Luchtmacht

Overgang van het kader der hulpofficieren naar het kader van de reserveofficieren

Bij koninklijk besluit nr. 8395 van 26 mei 2011 wordt de verbreking uit het ambt dat hij in het kader der hulpofficieren bekleedt, aangeboden door kapitein-commandant vlieger G. Papageorgiou, aanvaard op 1 juli 2011.

Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar het kader der...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT