Koninklijk besluit betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten, 'Cabrio' genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij. (NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 23-05-2002 en tekstbijwerking tot 22-08-2006), de 14 mai 2002

Artikel 1. Dit reglement is van toepassing op de door Nationale Loterij uitgegeven loterij met biljetten, "Cabrio" genaamd.

De Cabrio is een loterij met biljetten waarvan de loten uitsluitend zonder trekking worden bepaald d.m.v. de aanduiding op het biljet, volgens een verdeling bepaald bij toeval, dat een lot al dan niet wordt toegekend. Die aanduiding is verborgen onder een af te krassen ondoorzichtbare deklaag.

Art. 2. Het aantal biljetten van elke uitgifte wordt door de Nationale Loterij vastgesteld op één miljoen, of een veelvoud van één miljoen.

De verkoopprijs van een biljet is bepaald op 2 EUR.

Art. 3. Per hoeveelheid van één miljoen uitgegeven biljetten is het aantal loten vastgesteld op 253 950, waaronder 153 940 loten in geld en 100 010 loten in natura.

Voor de loten in geld zijn er 40 loten van 1 000 EUR, 400 loten van 100 EUR, 2 000 loten van 20 EUR, 4 000 loten van 10 EUR en 147 500 loten van 4 EUR.

Voor de loten in natura zijn er :

  1. onder voorbehoud van artikel 9, § 3, eerste lid, 100 000 biljetten die behoren bij de door het huidige besluit beoogde loterijvorm;

  2. onder voorbehoud van artikel 9, § 3, tweede lid, 10 nieuwe en gelijke cabrioletten waarvan het merk, het model en de technische en esthetische kenmerken worden bepaald door de Nationale Loterij, en waarvan de catalogusprijs zich situeert tussen 16.000 en 32.000 EUR, BTW inbegrepen.

    Art. 4. § 1. Aan de voorzijde, op de rechterkant van het biljet, staat een cirkelvormige zone die is bedekt door een ondoorzichtige kraslaag die de deelnemers moeten afkrassen en waarop 12 bollen staan weergegeven.

    Onder deze ondoorzichtige kraslaag staan 12 vermeldingen afgedrukt waarvan een deel overeenstemt met lotenbedragen, in Arabische cijfers, variërend uit deze bedoeld in artikel 3, tweede lid, en een ander deel met meerdere gelijke symbolen die een auto voorstellen. Deze 12 vermeldingen staan geschikt in 4 horizontale en verticale lijnen gescheiden door een streep. Beginnend van boven naar onder hebben de eerste en vierde horizontale lijnen elk twee vermeldingen en hebben de overige er elk 4. Beginnend van links naar rechts hebben de eerste en vierde verticale lijnen elk 2 vermeldingen en hebben de overige er elk 4. Afgedrukt op afwisselende wijze vormen deze 12 vermeldingen een combinatie die verschilt van het ene biljet tot het andere.

    Enkel het biljet waarvan de 4 vermeldingen die een horizontale of een verticale lijn vormen gelijk zijn, is winnend. Wanneer de 4 gelijke vermeldingen...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT