20 SEPTEMBER 2002. - Koninklijk besluit tot wijziging, wat zijn bijlage betreft, van het koninklijk besluit van 25 juni 2001 houdende graad- en loonschaaltoewijzing aan de officieren van de federale politie en van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie

In het Belgisch Staatsblad van 18 juli 2001, in de bijlage van het koninklijk besluit van 25 juni 2001 houdende graad- en loonschaaltoewijzing aan de officieren van de federale politie en van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie, gewijzigd door het koninklijk besluit van 24 augustus 2001 (Belgisch Staatsblad , 14 september 2001, blz. 30858) en door het koninklijk besluit van 7 december 2001 (Belgisch Staatsblad , 21 december 2001, blz. 44583), wordt in titel « 2. Overige personeelsleden van het officierskader », in de ondertitel « b. Commissaris van politie », blz. 24453, de volgende lijn :

...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT