Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 18 mei 2011 wordt Mevr. DE LOMBAERT, Marie-France, geboren op 7 mei 1976, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 maart 2011, met als titel

Personeel. - Benoemingen

Bij koninklijk besluit van 18 mei 2011 wordt Mevr. DE LOMBAERT, Marie-France, geboren op 7 mei 1976, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 maart 2011, met als titel attaché in de klasse A1 op het Nederlandse taalkader, bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefinilieu - Hoofdbestuur.

Bij koninklijk besluit van 18 mei 2011 wordt Mevr. LAHAYE, Marie-Christine, geboren op 4...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT