Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 1 juni 2011 wordt Mevr. Gaëlle Legrand benoemd tot rijksambtenaar in klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Diensten,

Personeel. - Benoeming

Bij koninklijk besluit van 1 juni 2011 wordt Mevr. Gaëlle Legrand benoemd tot rijksambtenaar in klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Diensten, Franstalig kader...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT