Provincie Limburg. - Ruimtelijke ordening. - Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan LOMMEL. - Bij besluit van 12 mei 2011 heeft de deputatie van de provincie Limburg het gemeentelijk ruimtelijk uitv

Provincie Limburg. - Ruimtelijke ordening. - Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

LOMMEL. - Bij besluit van 12 mei 2011 heeft de deputatie van de provincie Limburg het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan « Mudakkers », dat definitief werd vastgesteld door de gemeenteraad van Lommel in zitting van 22 februari 2011 en dat een...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT